Zarząd TGE S.A Drukuj +

Dr Paweł Ostrowski

Prezes Zarządu

Paweł Ostrowski posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w pracy na rynku kapitałowym. Pracował dla takich instytucji finansowych, jak m.in. PKO Bank Polski S.A., Societe Generale, Deutsche Bank Polska S.A., BNP Paribas Polska S.A. Od 2007 r. piastował stanowisko Dyrektora Sprzedaży w Departamencie Skarbu PKO BP Banku Polskiego S.A. Specjalizuje się w sprzedaży produktów skarbowych oraz instrumentów zabezpieczających ryzyka towarowe oraz ryzyka stopy procentowej. Uczestniczył w projektach związanych z wdrażaniem pakietu MiFID II, a także fuzją z Nordea Bank Polska S.A.

Paweł Ostrowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskał stopień doktora na podstawie rozprawy „Wykorzystanie instrumentów pochodnych w zarządzaniu ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwie”. Ukończył również Program MBA University of Illinois at Urbana – Champaign i Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Zarządzania oraz studia podyplomowe w zakresie prawa rynków kapitałowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

___________________________________________________________________________

Michał Cieciórski

Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu

Michał Cieciórski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Posiada bogate doświadczenie związane z rynkami kapitałowymi, bankowością oraz konsultingiem na rzecz instytucji finansowych.

Był ekspertem ESMA (European Securities and Markets Authority; Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) ds. ryzyk finansowych izb rozrachunkowych. Przed dołączeniem do zespołu ESMA doradzał niemieckim instytucjom rynku kapitałowego i bankowego jako menadżer firmy Capco we Frankfurcie. Zajmował się między innymi strategią implementacji regulacji EMIR w niemieckich instytucjach rynku kapitałowego.
Wcześniej był doradcą firmy konsultingowej EY w Warszawie, zajmującym się implementacją metodologii zarządzania ryzykiem finansowym i kwestiami regulacyjnymi.

Doradzał biurom maklerskim i instytucjom bankowym.

Przed podjęciem pracy w EY był zarządzającym ryzykiem w towarzystwach funduszy inwestycyjnych Invesco i Universal Investment we Frankfurcie nad Menem.

 

 

 

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies