Rada Nadzorcza Drukuj +

Rada Nadzorcza

  • Michał Cieciórski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Marek Wodnicki - Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Jarosław Grzywiński - Członek Rady Nadzorczej
  • Michał Kot - Członek Rady Nadzorczej*
  • Tomasz Poznański - Członek Rady Nadzorczej
  • Aleksander Zawisza - Członek Rady Nadzorczej*

___________________________________________________________________________ 

* Niezależny Członek Rady Nadzorczej. Kryteria niezależności członków rad nadzorczych określone są w §15 ust. 3 Statutu TGE S.A.

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies