Kariera na TGE Drukuj +

Oferty pracy na TGE

___________________________________________________________________________

Szanowni Państwo TGE poszukuje osoby na poniższe stanowisko:

Specjalista ds. Compliance
 
Główne obowiązki:
•    realizowanie działań kontrolnych zgodnie z planem kontroli oraz w zakresie wyjaśniania przyczyn incydentów i naruszeń regulacji wewnętrznych;
•    monitorowanie zgodności oraz ocena skuteczności i adekwatności rozwiązań przyjętych w Spółce w tym obszarze;
•    przygotowanie projektów regulacji wewnętrznych w zakresie odpowiedzialności funkcji nadzoru zgodności z prawem;
•    uczestnictwo w opracowywaniu i aktualizacji regulacji wewnętrznych w zakresie compliance, bezpieczeństwa informacji i zarządzania ryzykiem;
•    wsparcie organizacyjne i merytoryczne Dyrektora Biura Compliance i Ryzyka w codziennej pracy;
•    bieżące monitorowanie zmian w prawie polskim i europejskim;
•    wsparcie procesów implementacji nowych regulacji prawnych w Spółce;
•    przygotowanie analiz, raportów, informacji w zakresie compliance i ryzyka;
•    przygotowanie szkoleń z zakresu compliance i ryzyka;
         
Oczekiwania:
•    wykształcenie wyższe prawnicze;
•    znajomość regulacji rynku kapitałowego;
•    co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze nadzoru nad zgodnością z prawem / kontroli lub audytu / tworzenia lub weryfikacji regulacji wewnętrznych;
•    dobra znajomość pakietu MS Office;
•    wysoka etyka zawodowa;
•    samodzielność i umiejętność organizacji pracy własnej, lecz również współpracy zespołowej;
•    dokładność, skrupulatność, odpowiedzialność, i konsekwencja w realizacji powierzonych zadań;
•    odporność na stres i presję zewnętrzną.
 
Mile widziane:
•    znajomość regulacji z obszaru funkcjonowania giełd towarowych;
•    dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV oraz list motywacyjny) na adres praca@tge.pl z wskazaniem w tytule maila „Specjalista ds. Compliance” w terminie do  19 grudnia 2016 r.

Do aplikacji proszę dołączyć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Towarową Giełdę Energii S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Poleczki 23 bud. H, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016  r., poz. 922 j.t.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies