Ceny okresowe (OZE) Drukuj +

Art. 47 Ustawy o odnawialnych źródłach energii

Towarowa Giełda Energii, wypełniając postanowienie zawarte w art. 47 ust. 3 Ustawy o odnawialnych źródłach energii, publikuje średnie miesięczne i średnie roczne ceny określonych rodzajów praw majątkowych. Średnie te, zgodnie z treścią art. 47 Ustawy OZE, są średnimi ważonymi wolumenem transakcji sesyjnych zawartych na TGE.
Ceny dla danego miesięcznego okresu obowiązywania (ceny miesięczne) dotyczą transakcji sesyjnych zawartych w ciągu trzech poprzednich miesięcy kalendarzowych, natomiast ceny dla danego rocznego okresu obowiązywania (ceny roczne) dotyczą transakcji sesyjnych zawartych w ciągu poprzedniego roku kalendarzowego.
Ceny miesięczne i ceny roczne publikowane są pierwszego dnia roboczego w danym okresie obowiązywania, nie później niż o godz. 18:00.

Okres obowiązywania Cena miesięczna PMOZE i POMOZE_A* (PLN/MWh)
Cena miesięczna PMBG** (PLN/MWh)
Cena miesięczna PMOZE-BIO*** (PLN/MWh)
lipiec 2016 92,71  - -
sierpień 2016

78,82

 - -
wrzesień 2016

63,67

- -
październik 2016

48,73

- 277,67
listopad 2016

41,23

- 286,05
grudzień 2016

39,85

- 291,44
styczeń 2017

39,68

- 296,32
luty 2017

40,13

- 300,40
marzec 2017

37,74

- 308,35
kwiecień 2017

34,62

- 327,55

 

Okres obowiązywania Cena roczna PMOZE i POMOZE_A* (PLN/MWh)
Cena roczna PMBG** (PLN/MWh) Cena roczna PMOZE-BIO*** (PLN/MWh)
2016 123,60 - -
2017 73,63 - 295,52

* - cena dla praw majątkowych określonych zgodnie z art. 47 ust. 8 punkt 2 Ustawy o odnawialnych źródłach energii, "-" oznacza brak transakcji zawartych dla danego okresu obowiązywania        
** - cena dla praw majątkowych określonych zgodnie z art. 47 ust. 8 punkt 3 Ustawy o odnawialnych źródłach energii, "-" oznacza brak transakcji zawartych dla danego okresu obowiązywania
*** - cena dla praw majątkowych określonych zgodnie z art. 47 ust. 8 punkt 1 Ustawy o odnawialnych źródłach energii, "-" oznacza brak transakcji dla danego okresu obowiązywania

___________________________________________________________________________

Art. 39 Ustawy o odnawialnych źródłach energii

Towarowa Giełda Energii, wypełniając postanowienie zawarte w art. 39 ust. 2 punkt 2 Ustawy o odnawialnych źródłach energii, publikuje średnie okresowe ceny instrumentów Rynku Praw Majątkowych. Średnie te są średnimi ważonymi wolumenem transakcji sesyjnych zawartych na TGE w danym roku lub miesiącu kalendarzowym, zgodnie z treścią art. 39.
Ceny miesięczne (roczne) publikowane są nie później niż pierwszego dnia roboczego każdego miesiąca (roku) kalendarzowego o godz. 18:00.

>>pobierz

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies