Towarowa Giełda Energii oraz Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej podejmują współpracę w zakresie stworzenia nowych rozwiązań wsparcia dla handlu energią z OZE

25-01-2021

 

  • Towarowa Giełda Energii oraz Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej podpisały Porozumienie o współpracy, którego celem jest stworzenie nowych rozwiązań giełdowych wspierających obrót energią wyprodukowaną w odnawialnych źródłach energii.
  • Podjęte prace pomiędzy TGE i PSEW wynikają z zagadnień konsultowanych na Radzie Rynku w 2020 roku, która jest ciałem doradczym TGE. 

W ramach Porozumienia zostanie powołany zespół roboczy, który do 30 czerwca 2021 roku stworzy koncepcję instrumentów giełdowych wspierających rozwój rynku cPPA oraz opracuje sposób ich wdrożenia. Współpraca zakłada także przygotowanie rekomendacji w zakresie rozwoju innych usług wspierających rozwój sektora OZE.

„Odnawialne Źródła Energii są przyszłością polskiej energetyki. Z każdym rokiem wzrasta zapotrzebowanie na zieloną energię oraz jej produkcja. Mając na uwadze tę tendencję Towarowa Giełda Energii chce oferować produkty na miarę trendów oraz zmian w technologiach wytwarzania energii. Zależy nam na stworzeniu rozwiązania, które będzie najbardziej efektywne w ramach wzmacniania mechanizmów rynkowych. Energetyka odnawialna także powinna być konkurencyjna, np. na rynkach hurtowych przez nas prowadzonych. Właśnie m.in. z tego powodu TGE rozpoczęła współpracę z PSEW. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości pojawią się na poziomie regulacyjnym dodatkowe systemy wsparcia, w których dużą rolę będzie mogła odegrać Giełda ” – powiedział Piotr Listwoń, Wiceprezes Zarządu TGE.

Kluczowym elementem będzie przygotowany przez ekspertów zewnętrznych raport analityczny, który będzie podstawą do opracowania i wdrożenia konkretnych produktów giełdowych PPA. Wyniki prac zostaną przedstawione w drugiej połowie 2021 roku i staną się one podstawą do konsultacji z branżą OZE oraz odbiorcami energii. 

„Zależy nam na promowaniu i wspieraniu budowy odnawialnych źródeł energii, w szczególności energetyki wiatrowej zarówno w ramach funkcjonującego aukcyjnego systemu wsparcia, jak również nowej formuły – kontraktów dwustronnych między sprzedawcą i odbiorcą energii z OZE. Jako Stowarzyszenie skupiające największych przedstawicieli branży wiatrowej mamy ambicję wyznaczania standardów dla sektora. Jesteśmy przekonani, że instrumenty giełdowe, nad którymi pracę podejmujemy razem z TGE zachęcą producentów OZE i odbiorców energii  do zawierania transakcji typu cPPA. Dostępność tych produktów na giełdzie zwiększy transparentność procesu obrotu energią z OZE, czego rynek bardzo potrzebuje, aby dalej się rozwijać” – tłumaczy Janusz Gajowiecki, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Informacja prasowa (pdf).