November 2016 Print +

28-11-16 Paweł Ostrowski appointed CEO of TGE

  • The Extraordinary General Meeting of the Polish Power Exchange
    held on 28 November 2016 has appointed Paweł Ostrowski the President of the Management Board of TGE, the Polish Power Exchange.
  • Pursuant to Article 27(1) of the Act of 29 July 2005 on trading in financial instruments, the change on the Management Board of TGE appointing Paweł Ostrowski the President of the Exchange‘s Management Board takes effect subject to the approval of the Polish Financial Supervision Authority.
more

14-11-16 Zmiany w Zarządzie TGE

Rada Nadzorcza Towarowej Giełdy Energii SA oddelegowała w dniu 10 listopada 2016 r. Izabelę Olszewską – Członka Rady Nadzorczej TGE do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu TGE na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
Obecnie w Zarządzie TGE zasiadają - Izabela Olszewska, pełniąca obowiązki Prezesa Zarządu oraz Maciej Piotrowski, Wiceprezes Zarządu.

more

10-11-16 On November 15th this year trading on the Emission Allowance Market shall be suspended

On November 15th  this year trading on the Emission Allowance Market shall be suspended. The reason for the suspension is the information from KOBIZE on the technical break in the functioning of the Union Registry.

more

09-11-16 Changes in the Polish Power Exchange Supervisory Board

Warsaw Stock Exchange on 7th November 2016 appointed Izabela Olszewska to the Polish Power Exchange Supervisory Board

more

08-11-16 NEMO Committee Consultation

Zgodnie z artykułem 12 Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (zwanego dalej CACM), Nominowani Operatorzy Rynków Energii Elektrycznej (zwani dalej NEMO) przeprowadzą konsultacje publiczne w sprawie propozycji dotyczących warunków i metodologii, przygotowanych we współpracy
z odpowiednimi operatorami systemów przesyłowych i w zgodzie z art. 9 CACM:

more

07-11-16 Październik 2016 r. na TGE – znaczny wzrost obrotów na rynku gazu ziemnego

•    Wolumen obrotu energią elektryczną wyniósł w październiku 11 988 501  MWh, przewyższając wynik z ubiegłego miesiąca o 1,9 proc.
•    Znaczny wzrost wolumenu w obrocie gazem ziemnym - łącznie na rynkach spot i terminowym wyniósł on 56,2 proc. m/m oraz 33 proc. r/r.
•    Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi na Rynku Praw Majątkowych i rynku Terminowym towarowym wyniósł 2 747 725 MWh, spadając
w stosunku do września br. o 17,7 proc.
•    Nowi członkowie na TGE - RWE Supply and Trading GmbH oraz Novum S.A.

more

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies