Carrier Print +

Oferty pracy na TGE

___________________________________________________________________________

Szanowni Państwo TGE poszukuje osoby na poniższe stanowisko:

Asystent ds. Rejestrów
Departament Rozwoju Rynku – Zespół Rejestry TGE


Główne obowiązki:

•  Prowadzenie spraw związanych z bieżącą obsługą Członków Rejestrów;
•  Bezpośredni kontakt z Członkami Giełdy , Członkami Rejestru Świadectw Pochodzenia i Rejestru Gwarancji Pochodzenia- podmiotami krajowymi i zagranicznymi zainteresowanymi członkostwem w Rejestrach;
•  Administracja systemami Rejestrów;
•  Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Spółki, a także z instytucjami zewnętrznymi związanymi z działalnością Spółki w zakresie działania Departamentu Rozwoju Rynku – Zespół Rejestry TGE
•  Uczestnictwo w pracach programistycznych i testowych związanych z pracą Departamentu Rozwoju Rynku – Zespół Rejestry TGE

Oczekiwania:

•    Wykształcenie wyższe;
•    Biegła znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie;
•    Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
•    Wysoka etyka zawodowa;
•  Umiejętność organizacji pracy własnej, współpracy zespołowej, ale także samodzielności,
•  Dokładność, skrupulatność, odpowiedzialność, i konsekwencja w realizacji powierzonych zadań;
•    Odporności na stres i presję zewnętrzną;
•    Umiejętność pozytywnej współpracy z klientami

Mile widziane:

•    Zainteresowanie problematyką Odnawialnych Źródeł Energii i Energetyką

Osoby zainteresowane proszę o przesyłanie aplikacji (CV oraz List Motywacyjny) na adres praca@tge.pl  z podanym w tytule maila „ Asystent ds. Rejestrów” w terminie do 26 czerwca 2017 r.

Do aplikacji proszę dołączyć klauzulę:

„Wyrażam  zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Towarową Giełdę Energii S.A. z siedzibą przy ul. Poleczki 23 bud. H w Warszawie  02-822 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997  o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poz. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”


Asystent ds. Notowań
Departament Operacji Giełdowych

Główne obowiązki:

•    Prowadzenie sesji giełdowych w zakresie operatora sesji na wszystkich rynkach prowadzonych przez TGE;
•    Archiwizacja danych oraz nadzór nad bazami danych dotyczącymi sesji giełdowych;
•    Obsługa systemu notującego i rozliczeniowego oraz innych systemów giełdowych;
•    Przygotowywanie raportów z wynikami sesji giełdowych;
•   Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi TGE, a także z instytucjami zewnętrznymi związanymi z działalnością Spółki w zakresie wykonywanych zadań Departamentu Operacji Giełdowych;
•    Przygotowywanie zmian w regulacjach giełdowych i procedurach związanych z zakresem zadań Departamentu Operacji Giełdowych;
•    Udział w projektach związanych z rozwojem rynku giełdowego


Oczekiwania:

•    Wykształcenie wyższe ekonomiczne  lub techniczne;
•    Wskazane doświadczenie w pracy w sektorze energetycznym lub finansowym;
•   Wymagana dobra znajomość języka angielskiego oraz bardzo dobra znajomość obsługi komputera wraz z pakietem MS Office;
•    Kandydat powinien być odpowiedzialny, kreatywny, potrafiący radzić sobie w trudnych i stresowych sytuacjach;
•    Zdany egzamin na maklera giełd towarowych lub maklera papierów wartościowych będzie dodatkowym atutem


Osoby zainteresowane proszę o przesyłanie aplikacji (CV oraz List Motywacyjny) na adres praca@tge.pl  z podanym w tytule maila „ Asystent ds. Notowań” w terminie do 26 czerwca 2017 r.

Do aplikacji proszę dołączyć klauzulę:

„Wyrażam  zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Towarową Giełdę Energii S.A. z siedzibą przy ul. Poleczki 23 bud. H w Warszawie  02-822 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997  o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poz. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies