Zapobieganie wystąpieniu nadużyć rynkowych

14-07-2021

W dniu 7 lipca 2021 r. Biuro Nadzoru Rynku Towarowej Giełdy Energii S.A. zorganizowało spotkanie mające na celu współpracę  BNR z Członkami Giełdy w zakresie zapewnienia integralności i przejrzystości  obrotu giełdowego oraz wzmocnienia zaufania do rynków prowadzonych przez TGE.

Podczas spotkania zostały przedstawione cel i zakres prowadzenia nadzoru obrotu giełdowego, w tym typy nadużyć na rynku giełdowym, wybrane przykłady praktyk manipulacyjnych a także zasady postępowania OSP w przypadku wystąpienia awarii w systemie energetycznym znacznych rozmiarów (rozliczenie Rynku Bilansującego). Ponadto zostały omówione  założenia do Kodeksu Dobrych Praktyk Giełdowych w zakresie zapobiegania wystąpienia nadużyć rynkowych oraz zachowania integralności i transparentności obrotu.

Wydarzenie będzie miało charakter cykliczny.