Komunikaty Operacyjne (KO)

Informacje

02-08-17 Podsumowanie lipca 2017 r. na TGE

Rekordowe obroty na rynku gazu ziemnego oraz wzrost obrotów na rynku energii elektrycznej

•    Wolumen obrotu gazem ziemnym w lipcu był dotychczas największym w roku 2017 r. Łącznie wyniósł 15 131 007 MWh, o 225,7 proc. więcej niż w lipcu roku 2016.
•    Wolumen obrotu energią elektryczną wyniósł w lipcu 8 643 035 MWh i był o 2,6 proc. wyższy względem lipca roku ubiegłego.
•    Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w lipcu br. 4 875 805 MWh. Oznacza to wzrost w stosunku do lipca roku ubiegłego o 59,9 proc.

więcej

24-07-17 Krajowe Organy Regulacyjne zatwierdziły Plan MCO

Z radością informujemy, że w wyniku długotrwałej wymiany zdań i współpracy pomiędzy Wyznaczonymi Operatorami Rynku Energii Elektrycznej (NEMO) a Krajowymi Organami Regulacyjnymi (Regulatorzy), dwudziestego szóstego czerwca 2017 wszyscy Regulatorzy zatwierdzili Plan MCO, określający wszystkie kroki konieczne, by utworzyć Europejską funkcję Operatora Łączenia Rynków, a co za tym idzie – zintegrować rynki dnia następnego i rynki dnia bieżącego energii elektrycznej.  

W kwietniu 2016 Komitet NEMO, reprezentujący wszystkich siedemnastu NEMO funkcjonujących w Europie, przekazał Plan MCO wszystkim Krajowym Organom Regulacyjnym celem zatwierdzenia, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r., ustanawiającym wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (“Rozporządzenie CACM”).

więcej

11-07-17 TGE przyjęła plan wspólnego pełnienia funkcji operatora łączenia rynków

•    Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na wniosek Towarowej Giełdy Energii zatwierdził w dniu 24 czerwca br. dokument dotyczący wspólnego pełnienia funkcji operatora łączenia rynków przez operatorów NEMO tzw. plan MCO (Market Coupling Operator).
•    Plan MCO jest efektem prac 16 giełd posiadających status Nominowanego Operatora Rynku Energii Elektrycznej (NEMO). Okres implementacji planu nie może przekroczyć 12 miesięcy.
•    Formalna akceptacja planu MCO odbyła się na poziomie krajowych organów regulacyjnych, które osiągnęły porozumienie odnośnie ostatecznego kształtu dokumentu. Zatwierdzony plan MCO spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu CACM.
•    Towarowa Giełda Energii posiada status NEMO od 2 grudnia 2015 r.

więcej

04-07-17 Czerwiec i pierwsze półrocze 2017 r. na TGE

•    Czerwcowe wolumeny obrotu gazem ziemnym były wyższe r/r zarówno na rynku terminowym – 8 410 503 MWh, co oznacza wzrost o 19,6 proc. - jak i na rynku spot – 945 754 MWh, wzrost o 24,5 proc.
•    Wolumeny obrotu energią elektryczną na TGE były w czerwcu niższe względem roku ubiegłego – o 30,7 proc. na rynku terminowym przy wolumenie 6 831 759 MWh oraz o 17,3 proc. na rynku spot - 1 876 401 MWh.

więcej

30-06-17 Powołanie Pawła Ostrowskiego na Prezesa Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. nowej kadencji

29 czerwca 2017 r.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarowej Giełdy Energii S.A. powołało Pawła Ostrowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu nowej, wspólnej kadencji, rozpoczynającej się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

więcej

29-06-17 Przerwa techniczna RGP

Informujemy, że dzisiaj (29.06.2017) w godz. 16:00 – 18:00 nastąpi przerwa techniczna w dostępie do systemu Rejestr Gwarancji Pochodzenia. Za utrudnienia przepraszamy.

więcej

23-06-17 Zmiany w składzie Zarządu TGE

W czwartek, 22 czerwca 2017 r. Rada Nadzorcza Towarowej Giełdy Energii S.A. oddelegowała Panią Dagmarę Gorzelana, Członka Rady Nadzorczej TGE, do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A., na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

więcej

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies