Komunikaty Operacyjne (KO)

Informacje

18-12-17 Rynek Terminowy Towarowy na TGE z zasadą uznaniowości

•    15 grudnia 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła zmiany w Regulaminie obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii.
•    Zmiany polegające na wprowadzeniu zasady uznaniowości na Rynku Terminowym Towarowym zaczną obowiązywać od 29 grudnia br.

więcej

15-12-17 Okres promocyjny w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia

Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. w dniu 12 grudnia 2017r. podjął decyzję o przedłużeniu obowiązywania obniżonych stawek opłat w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia do dnia 31.12.2018.

więcej

15-12-17 Okres promocyjny w Rejestrze Świadectw Pochodzenia

Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. w dniu 12 grudnia 2017r. podjął decyzję o przedłużeniu zwolnienia z opłat za wpis do Rejestru Świadectw Pochodzenia oraz  zwolnienia z opłat za wystawienie praw majątkowych. Promocja dotyczy świadectw pochodzenia z OZE wydanych wytwórcom zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej w instalacjach o łącznej mocy elektrycznej nie przekraczającej 5 MW.

więcej

08-12-17 Przerwa techniczna RGP

Informujemy, że w dniu 08.12.2017 (piątek) w godz. 14:00 – 15:00 nastąpi przerwa techniczna w dostępie do systemu Rejestr Gwarancji Pochodzenia.
Za utrudnienia przepraszamy.

więcej

04-12-17 Podsumowanie listopada 2017 r. na TGE

•    Na Rynku Terminowym Towarowym wolumen obrotu gazem ziemnym w listopadzie br. wyniósł 12 522 424 MWh, co oznacza wzrost r/r o 2,1 proc. w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym.
•    Listopadowy wolumen obrotu energią elektryczną na Rynku Terminowym Towarowym wzrósł r/r o 16,3 proc., osiągając 8 603 142 MWh.
•    Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w listopadzie br. 3 820 274 MWh. Oznacza to wzrost w stosunku do listopada roku ubiegłego o 13,4 proc.

więcej

20-11-17 Statkraft Markets GmbH rozpoczyna operacyjną działalność na Towarowej Giełdzie Energii

Norweska spółka Statkraft Markets GmbH rozpoczyna operacyjną działalność na Towarowej Giełdzie Energii w zakresie Rynku Dnia Następnego i Bieżącego, Rynku Terminowego Towarowego w obszarze instrumentów terminowych na energię elektryczną oraz Rynku Praw Majątkowych.

więcej

15-11-17 TGE rozpoczyna samodzielną działalność jako giełda– operator na europejskim rynku Multi-Regional Coupling

Towarowa Giełda Energii (TGE) rozpoczyna działalność jako pełnoprawna giełda-koordynator PCR oraz operator na europejskim rynku Multi-Regional Coupling (MRC). Dzięki zastosowaniu przez TGE nowej technologii, systemu informatycznego SAPRI, dostarczonego przez firmę Nasdaq, do obsługi handlu energią na połączeniach międzynarodowych, TGE znajdzie się w nielicznej grupie giełd europejskich, które mają możliwość skutecznego działania i konkurowania na rynku usług giełdowych rynku dnia następnego.

więcej

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies