Archiwum Konferencji Drukuj +

XII Forum Obrotu już za nami

 

W dniach 3-5 czerwca 2019 roku, w Arłamowie położonym w samym sercu Bieszczad, odbyło się XII już Forum Obrotu, którego organizatorem były Towarowa Giełda S.A. i Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.

 

Jak co roku, konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem przedstawicieli rynku giełdowego. W tegorocznej edycji wydarzenia wzięło udział ponad 200 uczestników, w tym wielu specjalistów i ekspertów rynków gazu ziemnego, energii elektrycznej i praw majątkowych. W trakcie Forum Obrotu odbyły się dwa panele: „Rola uczestników rynku w kreowaniu płynności na giełdzie” oraz „Instrumenty finansowe vs fizyczna dostawa”. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć aż 11 prezentacji, które poruszały kluczowe tematy dla branży energetycznej.

 

Liczne dyskusje w trakcie, jak i po wystąpieniach prelegentów pokazują, że Forum Obrotu na stałe wpisało się w kalendarz przedstawicieli rynku giełdowego, a tegoroczna edycja postawiła poprzeczkę bardzo wysoko. Organizatorzy serdecznie dziękują za tak liczny udział w XII edycji Forum Obrotu i już dzisiaj zapraszają do uczestnictwa w przyszłorocznej odsłonie tego wydarzenia.

 

Posiedzenie Komitetu Rynku Energii Elektrycznej oraz Komitetu Rynku Gazu.

14 września 2018 r. w Warszawie, odbyło się wspólne posiedzenie Komitetu Rynku Energii Elektrycznej oraz Komitetu Rynku Gazu, działających przy Towarowej Giełdzie Energii S.A.

W skład Komitetów wchodzą Członkowie Giełdy, w rozumieniu Regulaminu Obrotu Rynku Towarów Giełdowych TGE i Regulaminu Obrotu Instrumentów Finansowych TGE, Przedstawiciele Towarowej Giełdy Energii S.A. oraz Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. Do zadań Komitetów należy wyrażanie opinii i przedstawianie wniosków dotyczących założeń rozwojów rynków towarów giełdowych będących przedmiotem obrotu na giełdzie towarowej.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałymi zaprezentowanymi podczas posiedzenia:

 1. Art. 9 ust. 6a ustawy o giełdach towarowych
 2. Model funkcjonowania RDB w formule XBID
 3. Stan prac OTF RIF RTG
 4. Widełki statyczne i dynamiczne na RTT oraz DKR
 5. Kontrakty BoM i BoW
 6. Aukcje na potrzeby niewypłacalności
 7. Limity dla gwarancji bankowych
 8. Zmiany Regulaminu Komitetu ds Ryzyka


_____________________________________________________________________________


Forum Obrotu 2018


XI edycja Forum Obrotu, która odbyła się w dniach 4-6 czerwca br. w Olsztynie, zgromadziła znakomite grono ekspertów z branży energetycznej.

W tegorocznej konferencji organizowanej przez Towarową Giełdę Energii oraz Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych wzięła udział rekordowa liczba uczestników. Gościliśmy wyjątkowych prelegentów w tym Pawła Pikusa, Zastępcę Dyrektora Departamentu Ropy i Gazu w Ministerstwie Energii, Macieja Woźniaka, Wiceprezesa PGNiG oraz Stanisława Brzęczkowskiego, Głównego Specjalistę w Gaz-System.

Jednym z czołowych punktów w agendzie był panel dyskusyjny moderowany przez Piotra Zawistowskiego, Prezesa Zarządu TGE „Potencjał rozwoju polskiego rynku gazu”. Wzięli w nim udział:
•    Małgorzata Banasik – Radca Prawny, Kancelaria Banasik Woźniak i Wspólnicy,
•    Krzysztof Hnatio – Prezes Zarządu, Gas Storage Poland,
•    Henryk Mucha – Prezes Zarządu, PGNiG Oddział Detaliczny,
•    Rafał Soja – Prezes Zarządu, TAURON Sprzedaż.

Szeroki program merytoryczny koncentrował się na kierunkach rozwoju TGE i IRGiT, w tym m.in. na zmianach struktury rynków TGE, planowanych zmianach w procesie prowadzenia rozliczeń i rozrachunku IRGiT, wpływie RODO na wymagania formalne wobec Członków, czy też działaniu aplikacji TGE MiFID II, dedykowanej do obsługi obrotu i rozliczeń na RIF.

Prezentacje Prelegentów XI Forum Obrotu, którzy wyrazili zgodę na publikację:

1. Grzegorz Żarski - Kierunki rozwoju na TGE - gaz zaazotowany; rynek mocy; nowe typy instrumentów
2. Stanisław Brzęczkowski - Wpływ zmian IRiESP na funkcjonowanie uczestników rynku
3. Lena Małek - Wprowadzenie do obrotu CO2 na RIF - zasady obrotu i rozliczeń, członkostwo, aplikacja MIFID- raportowanie
4. Leszek Prachniak - Zmiana struktury rynków na TGE - forwardy na OZE; wprowadzenie OTF
5. Sylwester Biało - Wprowadzenie oraz zasady funkcjonowania zleceń blokowych w SAPRI
6. Piotr Krawczak - Nadzór nad rynkiem - przeciwdziałanie manipulacji i podsumowanie zebranych doświadczeń
7. Jacek Brandt - Polska, TGE i uczestnicy rynku na międzynarodowym rynku spot energii elektrycznej. Szanse i wyzwania
8. Renata Faber - Wpływ RODO na wymagania dotyczące dokumentów członkowskich
9. Łukasz Goliszewski - Optymalizacja systemu zabezpieczeń – planowane projekty
10.Łukasz Goliszewski - Zasady obsługi niewypłacalności oraz opis procesu zamykania pozycji
11.Tomasz Wieczorek - Zmiana struktury rynków na TGE - zasady rozliczeń i ich gwarantowania
12.Krzysztof Opara - Uprawnienia do Emisji CO2. Rozliczenie oraz rozrachunek transakcji

_____________________________________________________________________________


Posiedzenie Komitetu Rynku Energii Elektrycznej oraz Komitetu Rynku Gazu.


19 kwietnia 2018 r. w Warszawie, odbyło się wspólne posiedzenie Komitetu Rynku Energii Elektrycznej oraz Komitetu Rynku Gazu, działających przy Towarowej Giełdzie Energii S.A.

W skład Komitetów wchodzą Członkowie Giełdy, w rozumieniu Regulaminu Obrotu Rynku Towarów Giełdowych TGE i Regulaminu Obrotu Instrumentów Finansowych TGE, Przedstawiciele Towarowej Giełdy Energii S.A. oraz Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. Do zadań Komitetów należy wyrażanie opinii i przedstawianie wniosków dotyczących założeń rozwojów rynków towarów giełdowych będących przedmiotem obrotu na giełdzie towarowej.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami zaprezentowanymi podczas posiedzenia:

 1. Projekt UC86 - wejście w życie, zmiany w regulaminach RTG i RIF.
 2. Projekt UC86 -  działania TGE: wdrożenie CO2 na RIF; wdrożenie kontraktów terminowych na dostawę Praw Majątkowych na OZE; przygotowanie i złożenie wniosku na prowadzenie OTF.
 3. Zasady notowania kontraktów na Uprawnienia do emisji CO2 na RIF.
 4. Zasady rozliczenia kontraktów na Uprawnienia do emisji CO2 na RIF.
 5. PCR: podsumowanie działań od rozpoczęcia bezpośredniej działalności operacyjnej w PCR; przedstawienie zakresu i harmonogramu wdrożenia proponowanych zmian.
 6. Nowe produkty na rynku gazu ziemnego.
 7. Informacja na temat analizy wpływu RODO na działalność TGE i IRGiT
 8. Zmiany w systemie zabezpieczeń IRGiT.
 9. TGE w projektach europejskiego rynku spot energii elektrycznej.
 10. Split Payment – mechanizm podzielonej płatności.

_____________________________________________________________________________

Posiedzenie Komitetu Rynku Energii Elektrycznej oraz Komitetu Rynku Gazu

W dniu 25 września 2017 r., w siedzibie TGE, w Warszawie przy ul. Książęca 4, odbyło się wspólne posiedzenie Komitetu Rynku Energii Elektrycznej oraz Komitetu Rynku Gazu, działających przy Towarowej Giełdzie Energii S.A.
W skład Komitetów wchodzą Członkowie Giełdy, w rozumieniu Regulaminu Obrotu Rynku Towarów Giełdowych TGE i Regulaminu Obrotu Instrumentów Finansowych TGE, Towarowa Giełda Energii S.A. oraz Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. Do zadań Komitetów należy wyrażanie opinii i przedstawianie wniosków dotyczących założeń rozwojów rynków towarów giełdowych będących przedmiotem obrotu na giełdzie towarowej.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami zaprezentowanymi podczas posiedzenia:

1. Aktualny stan prac w zakresie dostosowania aktów prawnych uwzględniających wymogi Dyrektywy MIFID2 (projekt UC86).

2. Informacje na temat nowej struktury rynków na TGE w związku z dostosowaniem do MiFID2:
- zmiany na RIF i RTT;
- proces przekształcenia RTT w OTF.

3. Przedstawienie zakresu zmian w systemach informatycznych w związku z dostosowaniem do wymogów MIFID2:
- zakres zmian i harmonogram wdrożenia.

4. Limity pozycji: - zasady wyznaczania; - raportowanie pozycji tygodniowe (COT).

5. Publikowanie informacji (raportowanie) przez TGE w związku z wymogami MIFID2.

6. Harmonogram dalszej realizacji projektu.

7. Rozliczanie transakcji w reżimie MIFID 2.

_____________________________________________________________________________

 

Forum Obrotu 2017

W dniach 5-7 czerwca 2017 roku w Iławie, odbyła się jubileuszowa, dziesiąta edycja Forum Obrotu, gromadząc rekordową liczbę uczestników. Tematyka konferencji koncentrowała się na dostosowaniu rynków TGE do dyrektywy MiFID 2 oraz uruchmieniu nowego systemu X-Stream Trading.

5 czerwca br. podczas dorocznej konferencji Forum Obrotu Towarowa Giełda Energii uhonorowała statuetkami najaktywniejsze spółki oraz maklerów działających na rynkach prowadzonych przez Giełdę. Wyróżnienia zostały przyznane za 2016 rok.

Wśród wyróżnionych „Platynowym Megawatem” znalazły się następujące spółki:
-   TAURON Polska Energia S.A. za największą aktywność na rynkach energii elektrycznej wśród przedsiębiorstw energetycznych w roku 2016;
-   PGE Dom Maklerski S.A. za największą aktywność na rynkach energii elektrycznej wśród domów maklerskich w roku 2016;
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. za największą aktywność na rynkach gazu wśród przedsiębiorstw energetycznych w roku 2016;
-   Dom Maklerski BOŚ S.A. za największą aktywność na rynkach gazu wśród domów maklerskich w roku 2016;
Tauron Sprzedaż Sp. z o .o. za największą aktywność na Rynku Praw Majątkowych wśród przedsiębiorstw energetycznych w roku 2016;
-    PGE Dom Maklerski S.A. za największą aktywność na Rynku Praw Majątkowych wśród domów maklerskich w roku 2016;
-    Energa Obrót S.A. za największą aktywność w obrocie międzynarodowym w roku 2016.

W kategorii Makler Roku 2016 „Platynowego Megawata” otrzymali:
Łukasz Kasner - CEZ S.A. – za najwyższy poziom realizacji zleceń na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego w roku 2016;
Mateusz Bąk - PGNiG Obrót Detaliczny S.A. - za najwyższy poziom realizacji zleceń na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu w roku 2016;
Robert Marczak - Enea Trading Sp. z o.o. - za najwyższy poziom realizacji zleceń na sesjach Rynku Praw Majątkowych w roku 2016;
Jakub Kułaj - PGNiG Obrót Detaliczny S.A. - za najwyższy poziom realizacji zleceń na Rynku Terminowym Towarowym w zakresie obrotu instrumentami terminowymi na gaz w roku 2016;
Marcin Gwarda - Polenergia Obrót S.A. - za najwyższy poziom realizacji zleceń na Rynku Terminowym Towarowym w zakresie obrotu instrumentami terminowymi na energię elektryczną w roku 2016;
Andrzej Kawczyński - Noble Securities S.A. - za najwyższy poziom realizacji zleceń w Rejestrze Świadectw Pochodzenia w roku 2016.

X Forum Obrotu zbiegło się z innym ważnym wydarzeniem dla TGE – uruchomieniem
31 maja br. nowego systemu transakcyjnego X-Stream firmy Nasdaq. Zastosowane w nim rozwiązania technologiczne umożliwiają obsługę prowadzonych przez TGE rynków na najwyższym poziomie, a także elastyczne rozszerzanie przyszłej działalności o inne instrumenty towarowe i pochodne. TGE wyróżniła z tej okazji trzy najaktywniejsze spółki w dniu debiutu nowego systemu: Polenergię Obrót S.A., Eneę Trading Sp. z o.o., RE Alloys Sp. z o.o.

Prezentacje Prelegentów X Forum Obrotu:

1. Jacek Brandt - Projekty międzynarodowe na rynku energii elektrycznej
2. Rafał Gawin - Kodeksy Sieciowe - wybrane zagadnienia i wyzwania
3. Łukasz Goliszewski - Nowy kształt Komisji ds. Ryzyka w IRGiT
4. Łukasz Goliszewski - Zmiana sposobu zabezpieczania transakcji na rynku spot w X-Stream Trading i Sapri
5. Piotr Listwoń - Planowane zmiany w harmonogramie płatności IRGiT
6. Leszek Prachniak - Rynek Dnia Następnego po rozpoczęciu działalności operacyjnej TGE w ramach modelu PCR
7. Konrad Purchała - Europejski rynek energii elektrycznej szanse i wyzwania
8. Jan Noworyta - GPI oraz RRM - przyszłość oraz możliwości rozwoju
9. Maciej Małachowski - Definicje instrumentów wg. MIFID
10. Marek Szałas - Sytuacja na rynku certyfikatów
11. Seweryn Szwarocki, Łukasz Goliszewski - Współczynniki korygujące depozyty wstępne na RTT - zmiany
12. Artur Wrotek - X-Stream Trading i Sapri - nowe systemy notujące
13. Jarosław Ziębiec - Dostosowanie TGE do MIFID2
14. Jarosław Ziębiec - Zorganizowana platforma obrotu - OTF
 

12 kwietnia 2017 r. w Sali Pod Kopułą Ministerstwa Rozwoju w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „20 lat ustawy – Prawo energetyczne".

Towarowa Giełda Energii była Partnerem Konferencji. Spotkanie dało możliwość wymiany doświadczeń i poglądów związanych z energetyką i rolą, jaką ma do odegrania krajowy regulator w zrównoważonym rozwoju gospodarczym Polski.

Gośćmi Konferencji byli Minister Energii Krzysztof Tchórzewski oraz Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski. Wśród prelegentów Panelu Inauguracyjnego znaleźli się obecny oraz poprzedni Prezesi URE: Maciej Bando, Marek Woszczyk, dr hab. Mariusz Swora oraz pierwszy i najdłuższej piastujący urząd Prezesa - dr Leszek Juchniewicz.  W drugiej, naukowej części konferencji uczestniczyli wybitni eksperci polscy i międzynarodowi. Obradom towarzyszyła Loża Ekspertów, w której zasiadał Przedstawiciel TGE, Maciej Olejniczak, Dyrektor Biura Projektów Międzynarodowych.

_____________________________________________________________________________

Towarzystwo Obrotu Energią i Towarowa Giełda Energii w dn. 8 marca 2017 r. wspólnie zorganizowali debatę nt. Uwarunkowań dyrektywy MiFID II i jej wpływu na rynki towarowo-finansowe w Polsce.

Najważniejsze wnioski z dyskusji:

 1. Implementacja MiFID II do polskiego porządku prawnego do 3 lipca 2017 r. W przypadku opóźnienia legislacyjne zabezpieczenie możliwości prowadzenia przez giełdę towarową „linii biznesowej” odpowiadającej OTF pod nadzorem KNF.
 2. Wprowadzenie OTF do polskiego porządku prawnego - możliwość prowadzenia OTF przez spółkę prowadzącą giełdę towarową. 
 3. Przekształcenie Rynku Terminowego Towarowego TGE w OTF - możliwość przeniesienia transakcji zawartych na RTT TGE przed dniem 3 stycznia 2018 r. z terminem wykonania po 3 stycznia 2018 r. na zorganizowaną platformę obrotu (OTF).
 4. Możliwość rozliczenia i rozrachunku transakcji zawieranych na OTF przez Giełdową Izbę Rozrachunkową.
 5. Wprowadzenie przepisów przejściowych gwarantujących rozliczenie transakcji z RTT TGE zawartych przed dniem 3 stycznia 2018 r. z terminem wykonania po 3 stycznia 2018 r. na zasadach obowiązujących w momencie zawarcia transakcji / przez Giełdową Izbę Rozrachunkową. Zaliczenie na poczet wykonania obliga na energię elektryczną i gaz transakcji zawartych na RTT TGE przed dniem 3 stycznia 2018 r. z terminem wykonania po 3 stycznia 2018 r.
 6. Rozszerzenie katalogu platform obrotu dla obliga na gaz i energię elektryczną, aby możliwa była jego realizacja przez wszystkie instrumenty z fizyczną dostawą dostępne na TGE, tj. rynek spot na giełdzie towarowej, OTF i Rynek Instrumentów Finansowych.
 7. Podejmowanie działań w celu utrzymania i rozwoju płynności, transparentności oraz cenotwórczej roli TGE na rynkach energii elektrycznej i gazu.
 8. Udział uczestników rynku w procesie wypracowania regulacji prawnych – implementacji MiFID II.
 9. Współpraca KNF i URE szczególnie w zakresie ustalania limitów pozycji na rynku terminowym energii elektrycznej i gazu.
 10. Określenie zasad stosowania tzw. wyłączenia dla działalności dodatkowej, odpowiadające specyfice funkcjonowania rynków energetycznych, a w szczególności: terminów złożenia wniosku, dokładnego określenia zakresu pojęcia „zlecenie klienta” oraz jednoznacznego potwierdzenia statusu transakcji zawartych przed 3 stycznia 2018 r. na potrzeby kalkulacji testów - działalności transakcyjnej i głównej.

Prezentacje:

 1. Prezentacja TGE MIFID2
 2. Prezentacja TOE MIFID2

_____________________________________________________________________________

Posiedzenie Komitetu Rynku Energii Elektrycznej oraz Komitetu Rynku Gazu

W dniu 25 stycznia 2017 r., w siedzibie GPW, w Warszawie odbyło się wspólne posiedzenie Komitetu Rynku Energii Elektrycznej oraz Komitetu Rynku Gazu, działających przy Towarowej Giełdzie Energii S.A.
W skład Komitetów wchodzą Członkowie Giełdy, w rozumieniu Regulaminu Obrotu Rynku Towarów Giełdowych TGE i Regulaminu Obrotu Instrumentów Finansowych TGE, Towarowa Giełda Energii S.A. oraz Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. Do zadań Komitetów należy wyrażanie opinii i przedstawianie wniosków dotyczących założeń rozwojów rynków towarów giełdowych będących przedmiotem obrotu na giełdzie towarowej.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami zaprezentowanymi podczas posiedzenia:

1.    Wdrożenie nowych Systemów Notujących na TGE
2.    Komunikacja pomiędzy systemami notującymi a systemem rozliczeniowym
X-Stream Clearing

3.    Harmonogram sesji i notowane instrumenty po wprowadzeniu systemu
X-StreamTrading oraz SapriTrading

4.    Wdrożenie nowych systemów notujących – dostęp dla Członków Giełdy
5.    Stosowane kursy wymiany walut w modelu PCR
6.    SAPRI TRADE – zasady składania zleceń i odbioru wyników fixingu
7.    Zmiany w systemie zabezpieczeń dla RDN po wdrożeniu systemów notujących
8.    Wpływ MIFID 2 na rynki prowadzone przez TGE
9.    Standardy instrumentów z fizyczną dostawą na RIF
10.   RRM TGE – Podsumowanie

Wpływ MiFID II na rynki prowadzone przez TGE

W środę, 21 grudnia br., w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych odbyło się seminarium „Wpływ MiFID II na rynki prowadzone przez TGE”.
W spotkaniu uczestniczyli Przedstawiciele Członków Towarowej Giełdy Towarowej i Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych oraz zaproszeni goście.

Program spotkania:

•    Wpływ MiFID II na rynki prowadzone przez TGE
Olga Dzilińska–Pietrzak, TGE

•    Rozliczanie transakcji w reżimie MiFID II
Łukasz Goliszewski, IRGiT

_____________________________________________________________________________

FORUM OBROTU 2016

W dniach 20-22 czerwca 2016 r. w Janowie Podlaskim odbyła się IX edycja Forum Obrotu. W gronie Prelegentów znaleźli się nie tylko Przedstawiciele TGE i IRGiT, ale także Przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, PGNiG Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., OGP Gaz – System S.A., Deloitte oraz InfoEngine S.A. Podczas tegorocznej konferencji miało miejsce wyjątkowe wydarzenie - uhonorowanie najaktywniejszych spółek i maklerów działających na rynkach prowadzonych przez TGE. Zostały wręczone statuetki TGE „Platynowe Megawaty 2015” oraz statuetki IRGiT „Rozrachunki 2015” i „Złote Obroty 2015”.


Laureaci Platynowych Megawatów w kategorii Rynek energii elektrycznej:

•  TAURON Polska Energia S.A.- za największą aktywność na rynkach energii elektrycznej wśród przedsiębiorstw energetycznych w roku 2015
•   PGE Dom Maklerski S.A. - za największą aktywność na rynkach energii elektrycznej wśród domów maklerskich w roku 2015

Laureaci Platynowych Megawatów w kategorii Rynek gazu ziemnego:

•  PGNiG Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. - za największa aktywność na rynkach gazu wśród przedsiębiorstw energetycznych w roku 2015
•   Dom Maklerski BOŚ S.A. - za największą aktywność na rynkach gazu wśród domów maklerskich w roku 2015
•   Dom Maklerski Noble Securities S.A. – za największą aktywność na rynku spot gazu ziemnego wśród domów maklerskich w roku 2015

Laureaci Platynowych Megawatów w kategorii Rynek Praw Majątkowych:

•  PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. - za największa aktywność na Rynku Praw Majątkowych wśród przedsiębiorstw energetycznych w roku 2015 jest
•   PGE Dom Maklerski S.A. - za największą aktywność na Rynku Praw Majątkowych wśród domów maklerskich w roku 2015

Laureat Platynowego Megawata w kategorii Obrót Międzynarodowy:

•    Vattenfall Energy Trading GmbH - największa aktywność w obrocie międzynarodowym w roku 2015

Laureaci Platynowych Megawatów w kategorii Makler Roku:

•  Sebastian Jabłoński (Vattenfall Energy Trading GmbH) – za najwyższy poziom realizacji zleceń na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego w roku 2015
•  Piotr Trendowski (PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.) - za najwyższy poziom realizacji zleceń na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu w roku 2015
•  Katarzyna Matuszewska (Noble Securities S.A.) - za najwyższy poziom realizacji zleceń na sesjach Rynku Praw Majątkowych w roku 2015
•  Jakub Kułaj (PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o) - za najwyższy poziom realizacji zleceń na Rynku Terminowym Towarowym w zakresie obrotu instrumentami terminowymi na gaz w roku 2015
•  Paweł Stefański (GDF SUEZ Trading SAS, obecnie ENGIE Global Markets) – za najwyższy poziom realizacji zleceń na Rynku Terminowym Towarowym w zakresie obrotu instrumentami terminowymi na energię elektryczną w roku 2015

Prezentacje Prelegentów IX Forum Obrotu:

1.    Marek Szałas - Biuro Rejestrów TGE
2.    Jarosław Ziębiec - RIF – plany rozwoju
3.    Jarosław Zębiec - Wpływ MIFID2 na rozwój TGE
4.    Arkadiusz Domińczak- Dyrektywa MIFID II w kontekście działalności IRGIT SA
5.    Piotr Listwoń - System rozliczeń i rozrachunku dla waluty EURO
6.    Małgorzata Słomko - Aukcje pierwotne na CO2
7.    Monika Kurpiewska - Aukcje pierwotne na uprawnienia do emisji CO2
8.    Sylwester Biało - Rynek uprawnień do Emisji na TGE – zmiany w zakresie waluty, jednostki notowania oraz    harmonogramu notowań
9.    Agnieszka Wesołowska - Omówienie zagadnień podatkowych związanych z notowanymi na TGE i rozliczanymi przez IRGIT instrumentami
10.    Marcin Sienkiewicz  - Hub gazowy w Polsce
11.    Jacek Brandt - Integracja europejskiego rynku energii
12.    Sylwester Biało - Intraday na połączeniu LiPol
13.    Leszek Prachniak - Wejście TGE do PCR
14.    Artur Wrotek - Projekt wdrożenia nowych systemów notujących na TGE
15.    Piotr Oryński - SAPRI TRADE składanie zleceń
16.    Adam Simonowicz - InfoEngine jako Zorganizowana Platforma Obrotu OTF
17.    Jan Noworyta, Piotr Skoczylas - RRM i strona internetowa

 

 

Trzecie Posiedzenie Komitetu Rynku Energii Elektrycznej

W dniu 6 kwietnia 2016 r., w siedzibie GPW w Warszawie odbyło się trzecie posiedzenie Komitetu Rynku Energii Elektrycznej, działającego przy Towarowej Giełdzie Energii S.A.

W skład Komitetu wchodzą Członkowie Giełdy, w rozumieniu Regulaminu Obrotu Rynku Towarów Giełdowych TGE i Regulaminu Obrotu Instrumentów Finansowych TGE, Towarowa Giełda Energii S.A. oraz Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. Do zadań Komitetu należy wyrażanie opinii i przedstawianie wniosków dotyczących założeń rozwojów rynków towarów giełdowych będących przedmiotem obrotu na giełdzie towarowej.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami zaprezentowanymi podczas posiedzenia:


1. TGE na rynkach - osiągnięcia i działania biznesowe
2. Nowe Systemy Notujące na TGE
3. Projekty integracji europejskiego rynku energii
4. Rynek CO 2  - aukcje pierwotne
5. Aukcje pierwotne na uprawnienia do emisji CO2
6. Kontrakty futures na indeks CO2PL
7. Rynek uprawnień do Emisji na TGE – zmiana harmonogramu notowań
8. Zmiana harmonogram procesu Market Coupling
9. Instrumenty terminowe na OZE
10. Rejestr Świadectw Pochodzenia
11. System RRM TGE - Raportowanie danych giełdowych - Raportowanie transakcji OTC
12. Szkolenia dla Maklerów Giełdowych

Drugie Posiedzenie Komitetu Rynku Energii Elektrycznej

W dniu 27 października 2015 r., w Sali Catalyst GPW w Warszawie odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Rynku Energii Elektrycznej, który działa przy Towarowej Giełdzie Energii S.A.

Komitet Rynku Energii Elektrycznej ma za zadanie konsultowanie opinii i stanowisk oraz przedstawianie wniosków, dotyczących założeń rozwoju rynków towarów giełdowych, w szczególności energii elektrycznej. Celem działania Komitetu jest wspieranie rozwoju transparentnego i konkurencyjnego rynku prowadzonego przez TGE.

Informujemy, że zostały wprowadzone zmiany do Regulaminu Komitetów Konsultacyjnych, które dają możliwość wyboru Wiceprzewodniczącego z grona Reprezentantów zgłoszonych przez Członków Giełdy. Regulamin dostępny jest pod adresem: https://tge.pl/pl/16/rynek-towarowy.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami zaprezentowanymi podczas posiedzenia:

 1. Uruchomienie Rynku Instrumentów Finansowych
 2. Deregulacja zawodu Maklera Giełd Towarowych
 3. Połączenie LitPol
 4. Nowy instrument na rynku gazu dot. SGT
 5. Nowe Systemy Notujące na Towarowej Giełdzie Energii S.A.
 6. Forward na OZE
 7. Raportowanie RRM
 8. Nowa rzeczywistość – ustawa OZE. Rejestry TGE
 9. Zmiana struktury opłat na TGE

______________________________________________________________________________

15.09.2015 TGE edukuje rynek: podsumowanie seminarium pt. Kontrakty futures na energię elektryczną 

Informacja prasowa

W piątek, 11 września br. w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych odbyło się seminarium pt. Kontrakty futures na energię elektryczną, organizowane wspólnie przez Towarową Giełdę Energii (TGE), Fundację GPW oraz firmę Thomson Reuters, pod patronatem medialnym Gazety Giełdy Parkiet. Celem spotkania było opowiedzenie krok po kroku jak zostać członkiem rynku, wyjaśnenie korzyści, jakie wiążą się z handlem na RIF oraz zaprezentowanie pozytywnego wpływu nowego rynku TGE na sektor energii w Polsce.

Wzrost obrotów na parkietach TGE pozycjonuje nas, jako jedną z najszybciej rosnących i najdynamiczniej rozwijających się giełd w Europie. Dlatego jesteśmy przekonani, że nadszedł najlepszy moment, by uzupełnić naszą ofertę także o instrumenty finansowe. Start Rynku Instrumentów Finansowych to ważny moment w historii działalności TGE. Wierzymy, że RIF zwiększy atrakcyjność polskiego rynku oraz zapewni nowe możliwości dla jego uczestników. Cieszymy się, że możemy zaoferować im to, co odpowiada im potrzebom – dzisiejsza oferta RIF została skonstruowana w oparciu o wyniki ankiety, w której Członkowie Giełdy wyraźnie określili swoje oczekiwania wobec nowego rynku – odnośnie jego budowy i zasad funkcjonowania. Gotowa propozycja była konsultowana z wszystkimi zainteresowanymi podmiotami. Co więcej, to uczestnicy rynku energii zdecydowali o powstaniu bazowego indeksu TGe24“ – tymi słowami przywitał przeszło stu uczestników spotkania Michał Tryuk, Wiceprezes Zarządu TGE.

Edukacja RIF

W oczekiwaniu na zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Warunków obrotu dla kontraktów terminowych, które będzie oznaczać dopuszczenie kontraktów futures do publicznego obrotu, spółka stawia na edukację rynku. Obecnie, przez cały wrzesień, odbywają się szkolenia i egzaminy dla maklerów giełdowych na Rynku Instrumentów Finansowych, które organizowane są i prowadzone wspólnie ze Związkiem Maklerów i Doradców. 

Seminarium dotyczące kontraktów terminowych to kolejny pomysł TGE na to, by w przystępnej formie zaprezentować zainteresowanym podmiotom zagadnienia, takie jak standardy kontraktu czy zasady obrotu. Celem spotkania było opowiedzenie krok po roku, jak zostać członkiem rynku, wyjaśnenie korzyści, jakie wiążą sięz handlem na RIF oraz zaprezentowanie pozytywnego wpływu nowego rynku TGE na sektor energii w Polsce. 

Poza przedstawicielami Giełdy, do spotkania w roli prelegentów dołączyli także eksperci spoza TGE. Dzięki nim, uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się o czynnikach kształtujących ceny energii w Polsce, roli domów maklerskich na RIF, a także trendach w sektorze energetycznym w Polsce i Europie oraz monitorowaniu i analizie danych rynkowych. Tajniki kontraktów terminowych zostały słuchaczom przekazane w prezentacjach:

Firmy zainteresowane uczestnictwem w RIF zachęcamy do składania wniosków, dostępnych na stronie: http://www.tge.pl/pl/493/czlonkostwo-w-rif.

Broszura Rif >>pobierz

______________________________________________________________________________

FORUM OBROTU 2015, 8-10 czerwiec 2015 r.

W dniach 8-10 czerwca 2015 r. w Lidzbarku Warmińskim odbyło się Forum Obrotu 2015. To już VIII edycja konferencji, organizowanej przez Towarową Giełdę Energii S.A. oraz Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A., podczas której spotkali się Członkowie Giełdy, przedstawiciele rynków energii,  gazu oraz praw majątkowych. Tegoroczne spotkanie, ze względu na swoją tematykę, miało szczególny charakter, ponieważ TGE zamierza uruchomić rynek instrumentów finansowych oraz rozpoczyna przygotowania do włączenia się w struktury wewnętrznego rynku energii w Europie. Ze względu na szeroki zakres merytoryczny konferencji Forum Obrotu 2015 zgromadziło rekordową liczbę uczestników. Wśród Prelegentów znaleźli się Przedstawiciele: OGP Gaz – System S.A., Domu Maklerskiego Consus S.A.,  PKP Energetyka S.A., WSE InfoEngine, IRGIT S.A. oraz oczywiście TGE.

Prezentacje Prelegentów VIII Forum Obrotu:

 

______________________________________________________________________________

Pierwsze posiedzenie Komitetu Rynku Energii Elektrycznej

W dniu 16 marca 2015 r., w Sali Notowań GPW w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Rynku Energii Elektrycznej, który działa przy Towarowej Giełdzie Energii S.A.

Komitet ma za zadanie konsultowanie opinii i stanowisk oraz przedstawianie wniosków, dotyczących założeń rozwoju rynków towarów giełdowych, w szczególności energii elektrycznej. Celem działania Komitetu jest wspieranie rozwoju transparentnego i konkurencyjnego rynku prowadzonego przez TGE. W pracach komitetu uczestniczą przedstawiciele Członków Giełdy a także przedstawiciele TGE i IRGiT.

Założenia i zasady funkcjonowania Komitetu Rynku Energii Elektrycznej zostały określne w Regulaminie Komitetów Konsultacyjnych przy Towarowej Giełdzie Energii S.A. Regulamin dostępny jest pod adesem: http:

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies