Rynek Dnia Bieżącego Drukuj +

Rynek Dnia Bieżącego
Kontrakty typu Intra-day

Ogólne informacje:

 • Notowane kontrakty: godzinowe
 • Fizyczna dostawa zakontraktowanej energii elektrycznej
 • Notowania odbywają się codziennie w godzinach 07:15 - 14:30
 • Notowania odbywają się w systemie kursu jednolitego i w systemie notowań ciągłych
 • Jednostka notowania: 1 kontrakt
 • Waluta notowania: PLN
 • Rozliczaniem zawartych transakcji zajmuje się Izba Rozrachunkowa
 • System notujący: Condico Trade™

Kontrakty godzinowe na Rynku Dnia Bieżącego (RDB)

TGE poszerza swoją ofertę na Rynku SPOT dla energii elektrycznej i obok prowadzonego już  Rynku Dnia Następnego uruchamia Rynek Dnia Bieżącego.

Głównym celem wdrożenia RDB jest umożliwienie korygowania pozycji kontraktowych przez Członków Giełdy na dzień przed i w trakcie doby realizacji dostaw energii.
Na Towarowej Giełdzie Energii S.A. notowane są kontrakty godzinowe na Rynku Dnia Bieżącego. Do obrotu wprowadzony jest instrument o kodzie:

 

 • RDBk_DD-MM-RRRR_HGG, gdzie k - kolejny dzień tygodnia (poniedziałek - 1), GG-godzina dostawy, DD-dzień dostawy, MM-miesiąc dostawy, RRRR-rok dostawy, GG jest oznaczona jako godzina końca przedziału czasowego, tzn. 01 odpowiada okresowi czasu od godziny 00:00:00 do godziny 01:00:00

 

Obrót na RDB prowadzony jest w dniu poprzedzającym Dzień Dostawy oraz w Dniu Dostawy na kontraktach godzinowych określonych w specyfikacji i zgodnie z Harmonogramem notowań na RDB znajdującym się w Szczegółowych zasadach obrotu i rozliczeń dla energii elektrycznej na RDB.

 

 

Doba N – 1 (dzień przed dostawą)
Członkowie Giełdy mogą składać zlecenia w systemie kursu jednolitego i w trakcie notowań ciągłych. Zlecenia można składać na wszystkie godziny doby N.

Doba N (doba dostawy)
Członkowie Giełdy mogą składać zlecenia w trakcie notowań ciągłych. Podczas kolejnych godzin sesji giełdowej RDB zmniejsza się liczba godzin na które można składać zlecenia co ilustruje diagram powyżej.

 

 

Aktualizacja Grafików Pracy i Zgłaszanie transakcji zawartych na RDB do OSP odbywa się codziennie niezależnie od transakcji zawartych na RDN zgodnie ze Szczegółowymi zasadami obrotu i rozliczeń dla energii elektrycznej na RDB.

Przykład: Aktualizacja Grafików Pracy  dla godziny dostawy h = 13 dnia dostawy n.

 

 

TGE zgłasza transakcje zawarte na RDB do OSP między godz. 17:00 - 18:00 w dobie poprzedzającej dobę dostawy n-1 oraz cyklicznie, co godzinę między godz. 07:30 - 15:00 w dobie dostawy n, dla okresu dostawy dla którego upłynął okres aktualizacji.

Główne zalety kontraktów godzinowych na RDB:

 • Możliwość korygowania pozycji kontraktowych przez Członków Giełdy na dzień przed i w trakcie dnia dostawy energii elektrycznej
 • Przejrzystość funkcjonowania dzięki nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego
 • Łatwe zawieranie transakcji dzięki nowoczesnej i przyjaznej użytkownikowi aplikacji maklerskiej CONDICO Trade
 • Pewność dokonywania zgłoszeń USE do OSP w ramach prowadzonych rynków. W przypadku niezgodności za obowiązujące przyjmuje się dane określone dla Jednostki Grafikowej Giełdy Energii

Rozliczenie finansowe zawartych transakcji:

 • Rozliczeniem zawartych transakcji na Rynku Dnia Bieżącego zajmuje się Izba Rozrachunkowa
 • Rozliczenia przeprowadzane są codziennie
 • Przepływy finansowe prowadzone są raz w tygodniu saldem należności i zobowiązań Członka Giełdy ze wszystkich rynków
 • Giełda podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące notowań RDB wg daty dostawy obejmujące kursy zawartych transakcji, wolumen obrotów oraz liczbę zleceń.

Specyfikacja kontraktu godzinowego na Rynku Dnia Bieżącego:

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies