System informatyczny Drukuj +

Towarowa Giełda Energii S.A. posiada nowoczesny system giełdowy CONDICO dostarczony przez NASDAQ - największą na świecie firmę projektującą systemy notująco - rozliczeniowe, stosowane przez wiele giełd na całym świecie (ponad 40 wdrożeń na różnych giełdach).
W 2008 roku TGE udostępniła Członkom Giełdy nową aplikacją maklerską do systemu notującego - CONDICO Trade, dostarczoną również przez NASDAQ.

Od samego początku , w pracach nad założeniami funkcjonalnymi, uczestniczyli członkowie Giełdy i Towarzystwo Obrotu Energią.  Rezultatem jest narzędzie dopasowane do potrzeb uczestników rynku - skrojone na miarę.

Condico Trade jest wciąż rozwijane, na bieżąco analizujemy uwagi naszych Członków, modyfikujemy istniejące rozwiązania i dodajemy nowe funkcjonalności.

Pierwsza wersja nowej aplikacji CONDICO Trade została wdrożona 10 czerwca 2008 r. i była już w pełni funkcjonalnym oprogramowaniem umożliwiającym:

 • wygodne składanie zleceń (bezpośrednio na ekranie podglądu rynku, z okna do składania zleceń, funkcja Złóż zlecenie po najlepszej cenie)
 • pełną współpracę z Excelem (wklejanie wcześniej przygotowanych zleceń bezpośrednio z arkusza Excel i kopiowanie do arkusza zleceń wcześniej wprowadzonych)
 • szybką modyfikację wprowadzonych zleceń na rynek (m.in. funkcja Ustaw jako najlepsze)
 • szybkie anulowanie wszystkich zleceń jednym przyciskiem (Panic button)
 • możliwość obserwacji kilku rynków jednocześnie na ekranie podglądu rynku
 • sprawdzanie głębokości rynku bezpośrednio na ekranie podglądu rynku
 • możliwość wyboru kolumn wyświetlanych na ekranie podglądu rynku
 • dwie wersje językowe


Uaktualniona wersja CONDICO Trade zawiera ulepszenia powstałe w wyniku przesyłanych uwag Członków Giełdy zgłaszanych podczas bieżącego użytkowania poprzedniej wersji CONDICO Trade. Do najważniejszych dodatkowych funkcjonalności należą:

 • ustalenie przez maklera limitów cen i wolumenu dla zleceń
 • dodanie nowej możliwości złożenia zlecenia i transakcji pozasesyjnej -menu kontekstowe
 • dodanie możliwości aktywowania zleceń na ekranie rynku
 • podpowiadanie ceny, przy której zostanie zrealizowany zadany wolumen
 • wyświetlanie krótkiej nazwy instrumentu
 • dodatkowe możliwości zmiany ceny i wolumenu w oknie składania zleceń
 • podświetlanie aktywnego wiersza

___________________________________________________________________________

Pliki do pobrania

 • Nowe funkcje CONDICO Trade
>>pobierz
 • Podręcznik CONDICO Trade
>>pobierz
 • Rekomendacje techniczne i bezpieczeństwa dostępu do systemów informatycznych TGE S.A.
>>pobierz

 

 

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies