Styczeń 2011 Drukuj +

20-01-11 Zawieszenie obrotów na RUE do dnia 26 stycznia 2011

Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. działając na podstawie § 35 ust. 5 Regulaminu obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. zawiesza obrót na Rynku Uprawnień do Emisji od dnia 20 stycznia 2011r. do dnia 26 stycznia 2011r.

więcej

17-01-11 2010 - rokiem sukcesów Towarowej Giełdy Energii

Obroty na Towarowej Giełdzie Energii SA w 2010 roku wykazały niespotykaną nigdy wcześniej dynamikę wzrostu na wszystkich jej rynkach. W ramach zatwierdzonej w 2009 r. 10-letniej strategii, TGE skupiła się w minionym roku na energii elektrycznej jako podstawowym produkcie. Wolumen obrotu na jej parkiecie wyniósł łącznie 81 757 763 MWh (ponad 20-krotnie więcej w porównaniu z rokiem 2009 r.), co stanowi 53% wytworzonej energii w Polsce.

więcej

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies