Styczeń 2012 Drukuj +

31-01-12 PGNiG Energia S.A. nowym członkiem TGE

PGNiG Energia S.A. począwszy od 31 stycznia 2012 roku rozpoczęła handel energią na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego ("RDNiB"), Rynku Terminowym Towarowym ("RTT"), Rynku Praw Majątkowych ("RPM") oraz Rynku Uprawnień do Emisji ("RUE")  prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii S.A.

więcej

19-01-12 Ponad 50% wzrost obrotów na Towarowej Giełdzie Energii w 2011 r.

Obrót na wszystkich rynkach, dedykowanych energii elektrycznej, na Towarowej Giełdzie Energii (TGE), wyniósł w 2011 roku 126,679 TWh. Stanowi to 78% wytworzonej energii w Polsce i ponad 80% jej łącznego zużycia. W porównaniu z poprzednim rokiem, obrót wzrósł o 55%.

Wzrost obrotów odnotowano również na Rynku Praw Majątkowych TGE. Łączny obrót wszystkimi typami praw majątkowych w 2011 roku, ukształtował się na poziomie 50 606 981 MWh – co stanowi wzrost w porównaniu do roku 2010 o ponad 3%.

więcej

11-01-12 GAZ-SYSTEM S.A. i Towarowa Giełda Energii S.A. rozpoczynają współpracę w celu stworzenia giełdowego rynku gazu w Polsce

GAZ-SYSTEM S.A. i Towarowa Giełda Energii S.A. rozpoczynają współpracę w zakresie stworzenia giełdowego rynku gazu w Polsce, zgodnie z zapisami III Pakietu Energetycznego oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie integralności i przejrzystości rynku energii (REMIT).

więcej

03-01-12 Elektrim-Volt S.A. nowym członkiem TGE

Spółka Elektrim-Volt S.A. począwszy od 3 stycznia 2012 roku rozpoczęła handel energią na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego ("RDNiB"), Rynku Terminowym Towarowym ("RTT") oraz na Rynku Praw Majątkowych ("RPM") prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii S.A.

więcej

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies