Styczeń 2016 Drukuj +

28-01-16 PCR - Price Coupling of Regions

Price Coupling of Regions (PCR) is the initiative of seven European Power Exchanges to develop a single price coupling solution to be used to calculate electricity prices across Europe, and allocate cross-border capacity on a day-ahead basis. This is crucial in order to achieve the overall EU target of a harmonized European electricity market. The integrated European electricity market is expected to increase liquidity, efficiency and social welfare.

więcej

27-01-16 Raport kwartalny z działalności Biura Nadzoru Rynku Towarowej Giełdy Energii S.A. za okres od 1 października do 31 grudnia 2015 r.


Na podstawie Rozdziału 5 ust. 4 Szczegółowych zasad nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. oraz Rozdziału 5 ust. 3 Szczegółowych zasad nadzoru Rynku Instrumentów Finansowych Towarowej Giełdy Energii S.A., niniejszym publikujemy Raport kwartalny z działalności Biura Nadzoru Rynku Towarowej Giełdy Energii S.A. za okres od 1 października do 31 grudnia 2015 r.

więcej

20-01-16 PCR Euphemia Forum

11 stycznia br. reprezentanci giełd energii, należących do inicjatywy Price Coupling of Regions (PCR), w tym Towarowa Giełda Energii, spotkali się w Brukseli podczas PCR Euphemia Forum.

więcej

12-01-16 TGE kończy rok 2015 z najwyższymi w historii wolumenami na rynkach spot energii elektrycznej i gazu

  • Wolumen na rynku spot energii elektrycznej osiągnięty w 2015 r. wyniósł 25 140 254 MWh i był o 5,5 proc. wyższy niż rok wcześniej, a zarazem najwyższy w historii TGE.
  • Łączny wolumen obrotu energią elektryczną wyniósł w 2015 roku 186 702 484 MWh i był o 0,1 proc. niższy niż w 2014 r.
  • Wolumen obrotu na rynku spot gazu ziemnego osiągnął rekordową wartość 13 925 081 MWh i był o 111,8 proc. wyższy niż rok wcześniej. 
  • W 2015 r. łączny wolumen obrotu na rynkach gazu ziemnego wyniósł 
  • 106 868 146 MWh i był o 4,3 proc. niższy niż rok wcześniej.
  • W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii w 2015 r. przybyło aż 414 nowych członków, czyli prawie o dwie trzecie więcej niż w r. 2014. Obecnie znajduje się w nim 2539 podmiotów.
więcej

07-01-16 Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) i Rumuńska Giełda Energii (OPCOM) nowymi członkami Inicjatywy Price Coupling of Regions

7 stycznia 2016 r. - Amsterdam / Bruksela / Bukareszt / Madryt / Oslo / Paryż / Praga / Rzym / Warszawa

Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) oraz Rumuńska Giełda Energii (OPCOM) zostały nowymi partnerami projektu Price Coupling of Regions (PCR), ugruntowując pozycję PCR jako fundamentu jednolitego europejskiego rynku dnia następnego dla energii elektrycznej.

TGE i OPCOM dołączają do obecnych członków inicjatywy (EPEX SPOT, GME, Nord Pool Spot, OMIE and OTE), którzy rozwijali dotychczas PCR. PCR umożliwia obecnie łączenie rynków dnia następnego dla energii elektrycznej w 23 krajach, na które przypada ponad 90% europejskiego zużycia energii elektrycznej.

więcej

04-01-16 Odroczenie publikacji cen okresowych dla zielonych certyfikatów

W związku z nowelizacją w dniu 31 grudnia 2015 r. Ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) odracza rozpoczęcie publikacji okresowych cen praw majątkowych, o których mowa w art. 47 ust. 3 Ustawy. TGE rozpocznie publikację tych danych wraz z wejściem w życie wyżej wymienionego artykułu.

więcej

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies