Styczeń 2019 Drukuj +

29-01-19 GK GPW rozpoczyna prace nad uruchomieniem rynku rolnego

  • GPW, TGE i IRGiT rozpoczynają prace nad projektem pt. „Platforma Żywnościowa”, którego celem jest uruchomienie elektronicznej platformy obrotu towarami rolnymi
  • „Platforma Żywnościowa” to pionierski projekt, ujęty w rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
więcej

21-01-19 Przerwa techniczna RGP

Informujemy, że w dniu 24.01.2019 (czwartek) w godz. 14:00 – 15:30 nastąpi przerwa techniczna w dostępie do systemu Rejestr Gwarancji Pochodzenia.


więcej

04-01-19 Rok 2018 najlepszym w historii TGE w zakresie obrotu energią elektryczną i gazem ziemnym

Podsumowanie działalności TGE na prowadzonych rynkach:

  • Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w 2018 roku 226 052 409 MWh, co oznacza wzrost o 102,5 proc. w stosunku do roku 2017. Jest to zarazem najlepszy rezultat w historii notowań na TGE – zarówno łącznie, jak i osobno dla rynków spot i terminowego.
  • Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w roku 2018 wyniósł 143 305 606 MWh, co stanowi wzrost r/r o 3,4 proc. i zarazem najlepszy wynik w historii notowań na TGE.
  • Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w ubiegłym roku 59 302 830 MWh. Oznacza to wzrost w stosunku do roku 2017 o 0,4 proc.
więcej

03-01-19 Towarowa Giełda Energii dokonuje zmian w funkcjonowaniu mechanizmu ograniczającego zmienność cen rynkowych

  • Na początku 2019 r. Towarowa Giełda Energii dokona oceny zmienności cen kształtujących się na Rynku Terminowym Towarowym energii elektrycznej i gazu.
  • Analizie zostanie także poddana wielkość ograniczeń zastosowanych we wprowadzonym 30 października 2018 r. mechanizmie widełek statycznych i dynamicznych. W efekcie przeprowadzonej weryfikacji, w pierwszej połowie stycznia 2019 r., nastąpi dostosowanie wartości widełek statycznych i dynamicznych do zaobserwowanej zmienności na poszczególnych rynkach, co z kolei przełoży się na poprawę płynności na tych rynkach.
  • Od 8 stycznia 2019 r. zaczną obowiązywać zmiany w harmonogramie przebiegu procesu równoważenia rynku.
więcej

03-01-19 Przerwa techniczna RGP

Informujemy, że w dniu 03.01.2019 (czwartek) w godz. 14:30 – 15:00 nastąpi przerwa techniczna w dostępie do systemu Rejestr Gwarancji Pochodzenia.

więcej

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies