Październik 2013 Drukuj +

30-10-13 PGNiG S.A. pierwszym bezpośrednim członkiem Towarowej Giełdy Energii na rynku gazu


Informacja prasowa

PGNiG S.A. podpisała umowę z Towarową Giełdą Energii, w ramach której zostanie pierwszym bezpośrednim członkiem rynku gazu od 1 listopada br. Spółka uzyskała również członkostwo w Izbie Rozliczeniowej Giełd Towarowych.

więcej

30-10-13 Białe certyfikaty w obrocie na Towarowej Giełdzie Energii S.A.

Informacja prasowa

Towarowa Giełda Energii S.A. od 4 listopada br. wprowadza do obrotu prawa majątkowe wynikające ze Świadectw efektywności energetycznej - PMEF tzw. białe certyfikaty.

więcej

23-10-13 Aukcje na rynku gazu TGE

Informacja prasowa

Towarowa Giełda Energii wprowadza możliwość zawierania transakcji na Rynku Terminowym Towarowym w zakresie instrumentów terminowych na gaz w systemie aukcji. Dodatkowe opcje handlu paliwem na TGE dla miesięcznych, kwartalnych i rocznych instrumentów terminowych, wchodzą w życie od 24 października br.

więcej

21-10-13 Bezpośrednie członkostwo na rynku gazu TGE od 1 listopada br. - KNF zatwierdził regulamin giełdy

Informacja prasowa

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Regulamin Towarowej Giełdy Energii umożliwiający bezpośredni udział zainteresowanych przedsiębiorstw w rynku gazu od 1 listopada br.

więcej

21-10-13 Wprowadzenie do obrotu Praw Majątkowych wynikających ze Świadectw efektywności energetycznej

Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A., postanowił wprowadzić  do obrotu na Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Prawa Majątkowe wynikające ze Świadectw efektywności energetycznej.

więcej

21-10-13 Przypominamy o zmianie czasu z letniego na zimowy

W związku z odwołaniem czasu letniego w dniu 27 października 2013 notowania na sesjach na rynku z dostawą gazu oraz energii elektrycznej w dobie odwołania czasu letniego będą kształtowały się następująco:

więcej

18-10-13 Zmiany do Regulaminu Rejestru Świadectw Pochodzenia prowadzonego przez Towarową Giełdę Energii S.A.

W dniu 17 października 2013 r. Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. zatwierdził nową wersję Regulaminu Rejestru Świadectw Pochodzenia która w chodzi w zycie z dniem 25 października 2013r.

więcej

18-10-13 Zmiany w Regulaminie Obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.

W dniu 17 października 2013 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła zmiany w Regulaminie obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.. Nowy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada br.

więcej

14-10-13 Rynek gazu - podsumowanie trzeciego kwartału 2013 r. na Towarowej Giełdzie Energii

  • W trzecim kwartale 2013 r. całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na rynku gazu wyniósł 222 285 MWh, z czego na rynku spot (RDNg - Rynek Dnia Następnego gazu) - 69 336 MWh, natomiast na rynku terminowym (RTTg - Rynek Terminowy Towarowy gazu) - 152 949 MWh.
  • Całkowity wolumen obrotu paliwem po trzech kwartałach 2013 r. wyniósł 686 933 MWh, na rynku spot - 248407 MWh, na rynku terminowym - 438526 MWh.
więcej

11-10-13 Rynek energii elektrycznej – podsumowanie trzeciego kwartału 2013 r. -rekordowe wzrosty na Towarowej Giełdzie Energii

  • Łączny obrót energią elektryczną w transakcjach spot i terminowych w trzecim kwartale 2013 r. wyniósł 55,645 TWh - wzrost o 76,7 proc r/r.,
  • Od początku roku wolumen obrotu osiągnął wartość 128,2 TWh, co rok do roku oznacza wzrost o 73,0%.
  • We wrześniu br. całkowity wolumen obrotu na wszystkich rynkach dedykowanych energii elektrycznej wyniósł 23,518 TWh – wzrost o 92,4 proc. r/r.
więcej

10-10-13 Nowe Warunki obrotu dla kontraktów terminowych dla gazu

Nowe instrumenty aukcyjne oraz wprowadzenie czwartej serii kontraktów dla instrumentów kwartalnych na Rynku Towarowym Terminowym gazu.

więcej

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies