Październik 2015 Drukuj +

30-10-15 Giełdy energii – polska i japońska - razem na rzecz rozwoju systemów transakcyjnych

TGE i JEPX będą wymieniać się doświadczeniami technologicznymi w zakresie systemów obsługujących rynki instrumentów finansowych

więcej

29-10-15 Do grona członków Rynku Instrumentów Finansowych (RIF) TGE dołączyły kolejne firmy

Już 4 listopada 2015 r. Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) zamierza uruchomić Rynek Instrumentów Finansowych. We wrześniu br. status członka nowego rynku uzyskały dwa domy maklerskie: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz Dom Maklerski Noble Securities S.A. W październiku br., kolejne spółki pozytywnie przeszły proces aplikacji o uczestnictwo w RIF, należą do nich PGE Dom Maklerski, IRL Polska Sp. z o.o., DUON Marketing and Trading S.A. oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

więcej

20-10-15 300 TWh kolorowej energii w 10 lat - jubileusz Rynku Świadectw Pochodzenia TGE

 • Świadectwa odpowiadające niemal 112 TWh energii ze źródeł odnawialnych, 186 TWh energii z wysokosprawnej kogeneracji oraz 75 tysięcy toe z efektywności energetycznej – to bilans energetyczny dziesięciolecia działalności Rejestru Świadectw Pochodzenia TGE.
 • Rejestrowi zaufało w tym czasie prawie 2400 firm, wśród których znajdują się największe spółki energetyczne, przemysłowi odbiorcy energii, spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki samorządowe, właściciele małych instalacji OZE oraz prosumenci.
więcej

19-10-15 Przypominamy o zmianie czasu z letniego na zimowy

Towarowa Giełda Energii S.A. przypomina o zmianie czasu z letniego na zimowy.

więcej

13-10-15 Giełda bliżej: łatwiejszy dostęp do rynku towarowego TGE

30 listopada br. wejdą w życie przepisy regulujące status prawny i wykonywanie zawodu maklera giełd towarowych (tzw. deregulacja zawodu maklera). Transakcje na rynku towarowym TGE będą mogły zawierać osoby, które posiadają odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i umiejętności. Ustawa zlikwiduje licencjonowany zawód maklera giełd towarowych.

więcej

12-10-15 Podsumowanie września 2015 r. i Q3 na TGE - rynki energii elektrycznej i praw majątkowych

 • W trzecim kwartale 2015 r. łączny wolumen obrotu energią elektryczną wyniósł 38 123 847 MWh i był o 11,50 proc. niższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Skumulowany wolumen trzech kwartałów wyniósł natomiast 127 763 951 MWh, spadając o zaledwie 0,28 proc. w skali rocznej.
 • W samym wrześniu wolumen transakcji zawartych na rynku spot i terminowym wyniósł 13 629 242 MWh. W skali roku oznacza to spadek o 2,78 proc., jednak w stosunku do ubiegłego miesiąca przekłada się na wzrost o 20,84%.  
 • Skumulowany obrót na rynku spot po trzech kwartałach br. był najwyższy w historii notowań na TGE. W samym trzecim kwartale jego wolumen osiągnął poziom 5 394 886 MWh.
 • Na rynku terminowym wolumen obrotu we wrześniu 2015 r. wyniósł 11 963 768 MWh, wzrastając o 25,11 proc. w porównaniu z sierpniem br.  
 • Rejestr Świadectw Pochodzenia po trzech kwartałach liczy aż 166 członków. Oznacza to historyczny wzrost w skali roku. W minionym kwartale w poczet RŚP przyjęto 85 członków, z czego 21 we wrześniu.
więcej

12-10-15 Podsumowanie września 2015 r. i Q3 na TGE - rynki gazu ziemnego

 • W trzecim kwartale 2015 r. łączny wolumen obrotu na rynku spot osiągnął wartość 1 651 361 MWh i był o 1,85 proc. wyższy niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym. W samym wrześniu wolumen ten osiągnął poziom 683 317 MWh.
 • Skumulowany obrót gazem ziemnym w trzech kwartałach 2015 r. wyniósł 86 485 688 MWh i był o 34,93 proc. wyższy niż przed rokiem. 
 • Na rynku spot obroty gazem ziemnym osiągnęły we wrześniu wartość 683 317 MWh – wzrost o 45,57 proc. w skali m/m oraz o 3,37 proc. w skali roku.
 • Średnia cena ze wszystkich transakcji zawartych na rynku spot we wrześniu 2015 r. wyniosła 83,81 PLN/MWh, spadając w skali miesiąca o 2,34 PLN/MWh.
więcej

08-10-15 Komunikat ws. otwarcia aukcji sprzedaży nr 78/RTT-A/2015; 79/RTT-A/2015; 80/RTT-A/2015; 81/RTT-A/2015; 82/RTT-A/2015; 83/RTT-A/2015; 84/RTT-A/2015; 85/RTT-A/2015; 86/RTT-A/2015; 87/RTT-A/2015

W październiku 2015 r. zostaną przeprowadzone kolejne aukcje sprzedaży.

więcej

06-10-15 TGE uruchomi Rynek Instrumentów Finansowych

Zarząd Towarowej Giełdy Energii podjął decyzję o terminie uruchomienia Rynku Instrumentów Finansowych (RIF) – pierwsze transakcje będą mogły być zawierane od 4 listopada br.

więcej

06-10-15 TGE rusza z usługą raportowania danych transakcyjnych zgodnie z wymogami REMIT

TGE 7 października br. uruchamia usługę raportowania danych transakcyjnych zgodnie z wymogami REMIT i Aktów Implementacyjnych dla uczestników rynku energii i gazu.

więcej

05-10-15 Już po raz drugi dziennikarze zawalczą o prestiżową statuetkę branży energetycznej – „Platynowego Megawata”

Towarowa Giełda Energii otwiera II edycję Konkursu dla mediów „Platynowe Megawaty”. Jego celem jest wyróżnienie mediów i dziennikarzy, którzy w sposób konsekwentny i rzetelny edukują społeczeństwo w zakresie liberalizacji energetyki oraz funkcjonowania rynków energii elektrycznej, gazu i praw majątkowych. Honorowy Patronat nad konkursem objęli Minister Gospodarki oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. W Kapitule zasiądą przedstawiciele instytucji i organizacji, które poprzez swoje działania wyznaczają kierunki zmian na tych rynkach, a także reprezentanci Partnerów konkursu

więcej

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies