Zawieszenie obrotów na RUE do dnia 26 stycznia 2011 Drukuj +

Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. działając na podstawie § 35 ust. 5 Regulaminu obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. zawiesza obrót na Rynku Uprawnień do Emisji od dnia 20 stycznia 2011r. do dnia 26 stycznia 2011r.

Przyczyną zawieszenia jest komunikat Krajowego Rejestru Uprawnień do Emisji o braku bezpieczeństwa przy korzystaniu z Rejestru Uprawnień do Emisji.

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies