Zawieszenie obrotów na RUE od dnia 1 lutego 2011 Drukuj +

Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. działając na podstawie § 35 ust. 5 Regulaminu obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. zawiesza obrót na Rynku Uprawnień do Emisji od dnia 01 lutego 2011r. 

Przyczyną zawieszenia jest komunikat Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji o braku bezpieczeństwa przy korzystaniu z Rejestru Uprawnień do Emisji. 

Wznowienie obrotu nastąpi po otrzymaniu informacji od Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji o przywróceniu bezpieczeństwa przy korzystaniu z Rejestru Uprawnień do Emisji.

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies