Listopad 2016 Drukuj +

28-11-16 Paweł Ostrowski Prezesem Zarządu Towarowej Giełd Energii S.A.

  • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarowej Giełdy Energii S.A. 28 listopada 2016 r. powołało Pawła Ostrowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A.
  • Zgodnie z art. 27 ust. 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, zmiana w składzie Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A., polegająca na powołaniu Pawła Ostrowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki, wejdzie w życie pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego.
więcej

14-11-16 Zmiany w Zarządzie TGE

Rada Nadzorcza Towarowej Giełdy Energii SA oddelegowała w dniu 10 listopada 2016 r. Izabelę Olszewską – Członka Rady Nadzorczej TGE do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu TGE na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
Obecnie w Zarządzie TGE zasiadają - Izabela Olszewska, pełniąca obowiązki Prezesa Zarządu oraz Maciej Piotrowski, Wiceprezes Zarządu.

więcej

10-11-16 W dniu 15 listopada br. zawieszony zostanie obrót na RUE

W dniu 15 listopada br. zawieszony zostanie obrót na RUE. Przyczyną zawieszenia jest komunikat Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami o przerwie technicznej w funkcjonowaniu Rejestru Unii.

więcej

09-11-16 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii S.A.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 7 listopada 2016 r. powołała w skład Rady Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii S.A. Panią Izabelę Olszewską.

więcej

08-11-16 NEMO Committee Consultation

Zgodnie z artykułem 12 Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (zwanego dalej CACM), Nominowani Operatorzy Rynków Energii Elektrycznej (zwani dalej NEMO) przeprowadzą konsultacje publiczne w sprawie propozycji dotyczących warunków i metodologii, przygotowanych we współpracy
z odpowiednimi operatorami systemów przesyłowych i w zgodzie z art. 9 CACM:

więcej

07-11-16 Październik 2016 r. na TGE – znaczny wzrost obrotów na rynku gazu ziemnego

•  Wolumen obrotu energią elektryczną wyniósł w październiku 11 988 501  MWh, przewyższając wynik z ubiegłego miesiąca o 1,9 proc.
•  Znaczny wzrost wolumenu w obrocie gazem ziemnym - łącznie na rynkach spot i terminowym wyniósł on 56,2 proc. m/m oraz 33 proc. r/r.
•  Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi na Rynku Praw Majątkowych i rynku Terminowym Towarowym wyniósł 2 747 725 MWh, spadając w stosunku do września br. o 17,7 proc.
•  Nowi członkowie na TGE - RWE Supply and Trading GmbH oraz Novum S.A.

więcej

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies