E.ON Energy Trading SE z siedzibą w Düsseldorfie nowym członkiem TGE w zakresie Rynku Dnia Następnego i Bieżącego Drukuj +

Zgodnie z Uchwałą Zarządu TGE S.A. E.ON Energy Trading SE rozpocznie handel na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego (RDNiB) Towarowej Giełdy Energii S.A. z dniem 3 marca 2011 roku, rozumianym jako pierwszy dzień obrotu.

E.ON Energy Trading SE jest jednym z wiodących przedsiębiorstw energetycznych w Europie i na Świecie, handlującym energią elektryczną, gazem ziemnym, ropą, węglem, biomasą oraz uprawnieniami do emisji na największych hurtowych rynkach energii na świecie.

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies