Styczeń rekordowym miesiącem na Towarowej Giełdzie Energii pod względem obrotów na Rynku Dnia Następnego. Drukuj +


Styczeń 2011 roku okazał się rekordowym miesiącem w dziesięcioletniej historii Rynku Dnia Następnego (RDN) na Towarowej Giełdzie Energii S.A. Łączny obrót energią elektryczną na tym rynku wzrósł miesiąc do miesiąca o 19,85% i wyniósł 1 465 217 MWh. W porównaniu do tego samego okresu, rok wcześniej obroty na RDN wzrosły o 255,75%.

Wzrost obrotów przyczynia się do wzrostu znaczenia tego rynku w kreowaniu cen dla energii elektrycznej na polskim rynku. Indeks bazowy tworzony jest w oparciu o duży wolumen i coraz większą liczbę transakcji. Ma to olbrzymie znaczenie w związku z planem uruchomienia rynku finansowego, dla którego instrumentem bazowym będzie cena kreowana na Rynku Dnia Następnego.

Od sierpnia 2010 roku płynność RDN wzrasta z miesiąca na miesiąc. Rośnie również udział tego rynku w łącznym zapotrzebowaniu na energię Krajowego Systenu Elektroenergetycznego (KSE).

W styczniu 2011 roku średni godzinowy udział obrotów na RDN w łącznym godzinowym zapotrzebowaniu KSE wzrósł do 10,13% (3,29% w okresie od stycznia do lipca 2010 r. i 6,25%  w okresie od sierpnia do grudnia 2010 r.).

Biorąc pod uwagę wykonanie kontraktów dla danej godziny doby dostawy energii, udział wszystkich rynków TGE dedykowanych energii elektrycznej w łącznym godzinowym zapotrzebowaniu KSE wyniósł w styczniu 2011 r. średnio 58,65% (przy minimum 46,75% i maksimum 79,08%).

Od 15 grudnia 2010 roku członkowie TGE i skandynawskiej giełdy Nord Pool Spot mogą handlować energią elektryczną na trans-granicznym połączeniu stałoprądowym 600 MW - SwePol ("kabel szwedzki") w oparciu o tzw. mechanizm "Market Coupling", poprzez Rynki Dnia Następnego na obu giełdach. Wolumen zakontraktowanej energii elektrycznej na rynku RDN w styczniu 2011 roku w ramach procesu Market Coupling wyniósł 63 164 MWh.

Informacja prasowa(pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies