Wszystkie transakcje zawierane na TGE są na bieżąco monitorowane i raportowane do Komisji Nadzoru Finansowego oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Drukuj +

Zarząd Towarowej Giełdy Energii SA informuje, że wszystkie transakcje zawierane na TGE są na bieżąco monitorowane i raportowane do Komisji Nadzoru Finansowego oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, który jest upoważniony do kontroli realizacji tzw. obliga giełdowego przez przedsiębiorstwa energetyczne. Na Rynku Terminowym Towarowym prowadzonym przez TGE od początku wprowadzenia "obliga" nie odnotowano istotnego wahania cen energii, zarówno w notowaniach ciągłych jak też w systemie aukcji. Na podstawie danych, będących w posiadaniu TGE (złożonych zleceń, cen rozliczeniowych i cen rozstrzygniętych aukcji), Zarząd Giełdy dotychczas nie miał podstaw do występowania do organów nadzoru o wszczęcie postępowania wyjaśniającego.

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies