Grudzień 2010 Drukuj +

27-12-10 Nowe instrumenty na RTT

Przypominamy, że od 30 grudnia 2010r. zostaną wprowadzone do obrotu nowe serie dla instrumentów terminowych

więcej

23-12-10 Aukcja market coupling w dniu wczorajszym rozstrzygnięta została wyłącznie w ramach zleceń krajowych

"W dniu wczorajszym aukcja market coupling rozstrzygnięta została wyłącznie w ramach zleceń krajowych bez uwzględnienia przepływu na połączeniu Polska-Szwecja w związku z błędem w transmisji danych pomiędzy TGE i NPS. Przyczynę błędu usunięto."

więcej

21-12-10 Anulowana transakcja nr 1854-1702 dla instrumentu PMOZE_A

Na podstawie uchwały 288/50/10 Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. z dnia 21.12.2010 została anulowana transakcja nr 1854-1702 dla instrumentu PMOZE_A

więcej

15-12-10 Połączenie rynków energetycznych Polski i Szwecji stało się faktem

Dzięki wzrastającej dynamice obrotów na Towarowej Giełdzie Energii, polski rynek energii uzyskał wystarczającą płynność do udostępnienia stronom trzecim pierwszego połączenia transgranicznego poprzez mechanizm market coupling. Moc dostępna na połączeniu stałoprądowym 600 MW łączącym Polskę i Szwecję (SwePol Link) udostępniona zostanie członkom TGE i Nord Pool Spot.

więcej

15-12-10 Ze względu na ustanowienie dnia 6 stycznia - dniem wolnym od pracy, Zarząd TGE postanawia zmienić liczbę godzin w terminie wykonania umów dla instrumentów terminowych

Towarowa Giełda Energii S.A. ("TGE") informuje, że ze względu na ustanowienie dnia 6 stycznia - dniem wolnym od pracy, Zarząd TGE postanawia zmienić liczbę godzin w terminie wykonania umów dla instrumentów terminowych. Decyzja Zarządu TGE jest oparta na podstawie zebranych informacji od Członków Giełdy.

więcej

14-12-10 Platynowe Megawaty dla najaktywniejszych podmiotów na parkiecie Towarowej Giełdy Energii w 2010 r.

Towarowa Giełda Energii S.A po raz kolejny uhonorowała najaktywniejsze podmioty na swoim parkiecie. 9 grudnia br. podczas dorocznej imprezy dla Członków TGE zostały wręczone Platynowe Megawaty 2010

więcej

14-12-10 Zmiana Szczegółowych zasad obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych

Informujemy, że w związku z uruchomieniem od 15 grudnia 2010 roku procesu Market Coupling na połączeniu stałoprądowym ze Szwecją (SwePol Link), zmianie ulega ustęp 1 § 15 "Szczegółowych zasad obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych", który otrzymuje brzmienie:

więcej

10-12-10 Obrót energią elektryczną na TGE w trakcie 11 miesięcy 2010 roku wzrósł o 1.656,46% r/r

Obroty energią elektryczną na TGE w okresie od stycznia do listopada 2010 roku na Rynku Dnia Następnego wyniosły 6,355 TWh, a na Rynku Terminowym Towarowym – 54,181 TWh. Tak więc całkowity obrót energią elektryczną we wspomnianym wyżej okresie wyniósł 60,536 TWh (wzrost 1.656,46% r/r) – stanowi to 42,84 % produkcji energii elektrycznej Polsce w tym okresie.

więcej

08-12-10 Zmiany w SZOiR na RDN i SZOiR na RDB wchodzą w życie od 15-12-2010

Towarowa Giełda Energii S.A. informuje, że w związku z wprowadzeniem od 15 grudnia 2010 roku procesu Market Coupling na połączeniu stałoprądowym ze Szwecją (SwePol Link) zmianie ulegają SZOiR na RDN i SZOiR na RDB.

więcej

01-12-10 W sprawie okresowego obniżenia opłaty transakcyjnej za usługę giełdową na RDN i B, RPM, RUE oraz RTT

W dniu 30.11.2010 Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. postanawił obniżyć wysokość opłaty transakcyjnej  dla transakcji giełdowych zawieranych w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

więcej

01-12-10 W sprawie okresowego zwolnienia z opłaty transakcyjnej za usługę giełdową na TGE

W dniu 30.11.2010 Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A.  postanawił zwolnić Członków Giełdy z wnoszenia opłat transakcyjnych z tytułu usługi giełdowej dla transakcji giełdowych zawieranych na TGE w następujące weekendy: 11.12.2010 r., 12.12.2010 r., 18.12.2010 r.,19.12.2010 r., 25.12.2010 r., 26.12.2010 r.

więcej

01-12-10 Zmiany do Regulaminu obrotu Rynków Towarów Giełdowych TGE SA

Towarowa Giełda Energii S.A. podaje do wiadomości treść zmian do Regulaminu obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem 15 grudnia 2010 roku pod warunkiem ich zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Towarowej Giełdy Energii S.A. oraz uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na ich wprowadzenie:

więcej

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies