Grudzień 2012 Drukuj +

20-12-12 Od dziś Polska ma giełdę gazu

  • Dziś pierwsi klienci Domów Maklerskich złożyli zlecenia na giełdzie gazu, uruchomionej na Towarowej Giełdzie Energii.
  • Giełda gazu to ważny punkt w ramach liberalizacji rynku tego surowca w Polsce. Dla wielu odbiorców to duża szansa na udział w rynkowym, transparentnym obrocie tym paliwem.
więcej

12-12-12 Obroty na Towarowej Giełdzie Energii S.A. - listopad 2012 r.

  • Łączny obrót energią elektryczną: 22,276 TWh – wzrost o 45,48% m/m
  • Łączny obrót wszystkimi typami praw majątkowych na Rynku Praw Majątkowych: 3,948 TWh – wzrost o 47,65% r/r
więcej

11-12-12 Transakcja pozasesyjna na RTT

W dniu 11 grudnia br. została przeprowadzona transakcja pozasesyjna na Rynku Terminowym Towarowym.
Przedmiotem transakcji były instrumenty roczne BASE_Y-13 oraz PEAK5_Y-13.

więcej

11-12-12 Rekordowy obrót na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) od 2011 roku

Dziś wolumen obrotu na Rynku Terminowym Towarowym  wyniósł 2,412 TWh i jest najwyższy od początku 2011 roku

więcej

10-12-12 Giełda gazu na parkiecie TGE wystartuje 20 grudnia br.

  • Pierwsze transakcje na giełdzie gazu mogą być zawarte 20 grudnia br.
  • Zapoczątkowanie notowań błękitnego paliwa będzie pierwszym krokiem do liberalizacji rynku gazu w Polsce. Dla wielu odbiorców oznacza to realne urynkowienie obrotu tym paliwem.
  • Nowa ważna linia biznesowa w Grupie Kapitałowej GPW
więcej

06-12-12 W sprawie wymagań jakościowych gazu

Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. określił wymagania jakościowe oraz sposób kontroli jakości gazu ziemnego, dopuszczonego do obrotu na Rynku Towarów Giełdowych

więcej

06-12-12 W sprawie uruchomienia obrotu gazem na RDNiBg

Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. dopuścił dziś gaz do obrotu na Rynku Towarów Giełdowych na Rynek Dnia Następnego i Bieżącego Gazu  z dostawą gazu w dniu następnym po dniu obrotu

więcej

06-12-12 W sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Rynku Terminowym Towarowym instrumentów terminowych towarowych na gaz

Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. dopuscił dziś do obrotu giełdowego na Rynku Terminowym Towarowym  instrumenty terminowe towarowe rozliczane przez dostawę gazu.

więcej

05-12-12 Agencja Rozwoju Przemysłu i Towarowa Giełda Energii rozpoczynają współpracę.

Publikacja polskiego, cenowego indeksu węglowego oraz upowszechnianie informacji dot. wdrażania mechanizmu świadectw efektywności energetycznej, tzw. „białych certyfikatów” - to najważniejsze postanowienia „Porozumienia o współpracy partnerskiej”, podpisanego 5 grudnia 2012 r. pomiędzy ARP S.A. i TGE S.A. Porozumienie określa obszary i warunki współpracy oraz sposób powoływania zespołów roboczych i harmonogramów ich działań.

więcej

05-12-12 Najwyższy obrót na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) w 2012 roku


Dziś wolumen obrotu na Rynku Terminowym Towarowym  wyniósł 1,953 TWh i jest najwyższy w 2012 roku

więcej

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies