Grudzień 2013 Drukuj +

27-12-13 Dzisiaj był ostatni dzień notowania kontraktu rocznego BASE_Y-14

W dniu 27 grudnia br. - ostatnim dniu notowania instrumentu Base_Y-14 jego sumaryczny obrót  od początku wprowadzenia do obrotu wyniósł 100,13 TWh.

więcej

23-12-13 Rekord na Rynku Terminowym Towarowym TGE

Sumaryczny obrót na instrumencie Base_Y-14 wyniósł dzisiaj 100,03 TWh. Jest to rekordowy obrót na rocznym instrumencie z dostawą w roku 2014.

więcej

19-12-13 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

W dniu 19 grudnia 2013 r. podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Towarowej Giełdy Energii S.A.

więcej

13-12-13 Rynek energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii w listopadzie 2013 r.

Informacja prasowa

  • Łączny obrót energią elektryczną w listopadzie br. wyniósł 17,844 TWh, co oznacza spadek o 19,90 proc. r/r.
  • Na Rynku Dnia Następnego (RDN) obrót osiągnął wartość 2,142 TWh i był wyższy w porównaniu do analogicznego miesiąca z poprzedniego roku o 27,06 proc. i wyższy od poprzedniego miesiąca o 10,18 proc.
więcej

10-12-13 Rynek gazu na Towarowej Giełdzie Energii w listopadzie 2013 r.

Informacja prasowa

Całkowity wolumen obrotu ze wszystkich transakcji zawartych w listopadzie br. na rynku gazu wraz z aukcjami, wyniósł 624 528 MWh. Oznacza to wzrost o 326 proc. m/m

więcej

09-12-13 Wykluczenie z obrotu na RTT instrumentów terminowych PEAK7 na energię elektryczną

Ostatnim dniem notowania instrumentów terminowych PEAK7 będzie dzień 31 grudnia 2013 roku.

więcej

09-12-13 Zawieszony obrót instrumentami terminowymi PEAK7na energię elektryczną

Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. działając na podstawie § 35 ust. 5 Regulaminu obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A., zawiesza od dnia 10 grudnia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. obrót na instrumentach PEAK7 na Rynku Terminowym Towarowym.

więcej

05-12-13 Komunikat ws. otwarcia aukcji kupna nr 9/RTT-A/2013

Towarowa Giełda Energii S.A. informuje, że w dniu 12.12.2013 r. zostanie przeprowadzona aukcja kupna nr 9/RTT-A/2013

więcej

05-12-13 Komunikat ws. otwarcia aukcji sprzedaży nr 8/RTT-A/2013

Towarowa Giełda Energii S.A. informuje, że w dniu 13.12.2013 r. zostanie przeprowadzona aukcja sprzedaży nr 8/RTT-A/2013

więcej

04-12-13 Prezes Towarowej Giełdy Energii w zarządzie EUROPEX

Informacja prasowa

Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. został wybrany na stanowisko członka zarządu EUROPEX.

więcej

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies