Grudzień 2014 Drukuj +

17-12-14 Podsumowanie listopada 2014 r. na rynkach gazu Towarowej Giełdy Energii

 

  • Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych w listopadzie 2014 r. na rynkach gazu wyniósł 15 053 231 MWh. Oznacza to spadek o 37,25% w skali miesiąca oraz 24-krotny wzrost w skali roku.
  • Na rynku spot obroty paliwem osiągnęły wartość 1 584 951 MWh – wzrost o 12,91 proc. w skali m/m oraz 22-krotny wzrost w skali roku.
  • Na rynku terminowym w listopadzie br. odnotowano wolumen obrotu na poziomie 13 468 280 MWh. W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym, obroty gazem na RTT wzrosły 24 razy, natomiast w odniesieniu do października br. zmniejszyły się o 40,37%.
więcej

17-12-14 Podsumowanie listopada 2014 r. na Towarowej Giełdzie Energii - rynki energii elektrycznej i praw majątkowych

 

  • Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na rynku spot i rynku terminowym dla energii elektrycznej w listopadzie 2014 r. wyniósł 22 132 298 MWh, co oznacza wzrost o 24,03% w stosunku do ubiegłego roku.
  • Na rynku terminowym wolumen obrotu wyniósł 20 175 721 MWh – wzrost o 28,55 proc. w skali rok do roku.
  • Na Rynku Dnia Następnego obroty osiągnęły wartość 1 951 843 MWh – spadek o 8,88 proc. r/r. Miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na RDN, wyniósł 219,08 PLN/MWh – wzrost w skali m/m o 24,29 PLN.
więcej

12-12-14 Florencka Szkoła Regulacji: Implementacja REMIT w Unii Europejskiej

5 grudnia br. we Florencji odbyła się doroczna konferencja poświęcona tematyce implementacji REMIT w Unii Europejskiej.

więcej

10-12-14 Komunikat ws. otwarcia aukcji kupna nr 82/RTT-A/2014

Towarowa Giełda Energii S.A. informuje, że w dniu 19.12.2014 r. zostanie przeprowadzona aukcja kupna nr 82/RTT-A/2014

więcej

10-12-14 Posiedzenie Komitetu Rynku Gazu na Towarowej Giełdzie Energii

W dniu 8 grudnia 2014 r. w siedzibie Towarowej Giełdy Energii odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Rynku Gazu. Komitet jest organem doradczym w zakresie rozwoju giełdowego obrotu gazem na TGE, a w jego pracach regularnie uczestniczy ponad 20 Członków- przedstawicieli Członków Giełdy, TGE oraz IRGiT.

więcej

01-12-14 Sposób oraz termin wniesienia opłaty rocznej za uczestnictwo na poszczególnych rynkach za rok 2015

Towarowa Giełda Energii S.A. (dalej także „TGE”) informuje, iż w związku ze zbliżającym się końcem roku 2014 Zarząd TGE określił sposób oraz termin wniesienia opłaty rocznej za uczestnictwo na poszczególnych rynkach za rok 2015.

więcej

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies