Grudzień 2015 Drukuj +

29-12-15 TGE zamierza uruchomić rynek kontraktów terminowych na zielone certyfikaty

•  Od 12 stycznia 2016 roku TGE umożliwi obrót instrumentami terminowymi na prawa majątkowe do świadectw pochodzenia dla energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii.
•  Kontrakty terminowe na OZE pozwolą na rynkowe określenie ceny praw majątkowych dla OZE w okresach przyszłych oraz pozwolą uczestnikom rynku na zabezpieczenie ceny i realizacji dostawy praw majątkowych w okresach przyszłych.
• Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła zmiany w Regulaminie działania Rynku Towarów Giełdowych dla tego instrumentu.

więcej

16-12-15 TGE rozpoczyna publikację nowych danych giełdowych

Indeks TGeBase kompleksowym źródłem informacji o cenach na RDN

Towarowa Giełda Energii S.A. rozpocznie publikację nowego indeksu Rynku Dnia Następnego – TGeBase - od 31 grudnia 2015 r. Indeks stanowić będzie średnią arytmetyczną ze średnich ważonych cen godzinowych uwzględniających transakcje zawarte na wszystkich instrumentach Rynku Dnia Następnego dla danego dnia dostawy energii elektrycznej. Obowiązek publikacji nowego indeksu wynika bezpośrednio z art. 93 Ustawy o odnawialnych źródłach energii (ust. 1, punkt 3 oraz ust. 2, punkt 2).

więcej

08-12-15 Ruszył handel na nowym połączeniu energetycznym Polski i Litwy za pośrednictwem TGE

8 grudnia br. ruszył Rynek Dnia Następnego dla energii elektrycznej na połączeniu energetycznym Polski z Litwą - LitPol Link. 

więcej

03-12-15 Podsumowanie obrotów na rynkach TGE w listopadzie 2015 r.

Podsumowanie obrotów na rynkach energii elektrycznej, gazu i praw majątkowych na TGE w listopadzie 2015 r.
Wzrosty na wszystkich rynkach energii i rekordowy wolumen obrotu prawami majątkowymi

więcej

03-12-15 Towarowa Giełda Energii uzyskała status NEMO - Nominowanego Operatora Rynku Energii w Polsce

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przyznał 2 grudnia br. TGE status Nominowanego Operatora Rynku Energii Elektrycznej (NEMO) do prowadzenia jednolitego mechanizmu łączenia europejskich rynków energii dnia następnego i dnia bieżącego, dla polskiego obszaru cenowego.

więcej

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies