Grudzień 2018 Drukuj +

27-12-18 Towarowa Giełda Energii rozpoczęła proces ubiegania się o licencję na prowadzenie OTF

•    20 grudnia 2018 r. Towarowa Giełda Energii złożyła wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o zezwolenie na prowadzenie zorganizowanej platformy obrotu.
•    W trakcie procesu ubiegania się o licencję, nie ulegną zmianie zasady obrotu na Giełdzie.

więcej

20-12-18 Towarowa Giełda Energii rozszerza swoją ofertę o gaz zaazotowany

•    19 grudnia 2019 r. Towarowa Giełda Energii rozpoczęła notowania gazu ziemnego zaazotowanego Lw na Rynkach Dnia Następnego i Bieżącego gazu.
•    Uruchomienie obrotu giełdowego dla gazu zaazotowanego Lw spowoduje objęcie tego rynku transparentnym mechanizmem kształtowania ceny rynkowej.
•    Projekt powstał we współpracy z Operatorem Systemu Przesyłowego GAZ-SYSTEM S.A.
•    Towarowa Giełda Energii wprowadza dodatkowo zmianę w notowaniach na Rynku Dnia Bieżącego gazu, gdzie przedmiotem obrotu jest gaz wysokometanowy. Instrumenty z dostawą godzinową zostaną zastąpione jednym instrumentem, posiadającym wymiar dobowy.

więcej

19-12-18 Towarowa Giełda Energii wprowadza Program poprawy płynności oparty o nowy model animacji rynku

 • Od 1 lutego 2019 r. Towarowa Giełda Energii uruchamia kompleksowy Program poprawy płynności. Program ten przede wszystkim będzie opierał się o nowy model animacji, który skierowany jest do tych uczestników obrotu, którzy mają w planach podjęcie współpracy z TGE oraz przyjęcie na siebie roli animatora.
 • Nowy model animacji zakłada wprowadzenie dodatkowych mechanizmów zabezpieczających Członków Giełdy pełniących funkcję animatora na TGE przed ryzykami rynkowymi (m.in. mechanizm „Fast Market”) oraz zachęca do efektywnego animowania poprzez udział w comiesięcznym konkursie na najlepszego animatora (program „Najlepszy Animator”).
 • Wprowadzenie Programu poprawy płynności jest efektem wielomiesięcznej dyskusji z uczestnikami rynku, a także dokonanych uzgodnień z podmiotami zainteresowanymi pełnieniem funkcji animatora na TGE.
więcej

19-12-18 TGE uruchamia pilotażowy program „Maker-Taker” jako kolejny element Programu poprawy płynności.

 • 1 stycznia 2019 r. Towarowa Giełda Energii uruchamia pilotażowy program „Maker–Taker”, którego podstawowym celem jest poprawa płynności obrotu niezależnie od oferty dla animatorów.
 • Program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. Obejmie on wszystkie kontrakty terminowe notowane na Rynku Terminowym Towarowym prowadzonym przez TGE dla energii elektrycznej.
 • Decyzja o kontynuacji programu, jego zmianie lub odwołaniu zostanie opublikowana nie później niż 16 lipca 2019 r.
więcej

14-12-18 15 lat temu Towarowa Giełda Energii otrzymała pozwolenie na prowadzenie giełdy towarowej

 • 16 grudnia 2003 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd przyznała TGE licencję na prowadzenie giełdy towarowej.
 • TGE jest jedyną licencjonowaną giełdą w Polsce, posiadającą także zgodę na prowadzenie rynku regulowanego.
 • Jubileusz 15-lecia zbiegł się z 10. rocznicą uruchomienia Rynku Terminowego Towarowego dla energii elektrycznej.
 • Stworzenie uczestnikom rynku możliwości zawierania transakcji w długim okresie czasu, było krokiem milowym w rozwoju Giełdy.
więcej

07-12-18 Zmiana stawek opłat w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia

Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. w dniu 5 grudnia 2018 r. podjął decyzję o zmianie stawek w Regulaminie Rejestru Gwarancji Pochodzenia oraz o przedłużeniu obowiązywania obniżonych stawek promocyjnych w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia od 01.01.2019 do dnia 31.12.2019.

więcej

05-12-18 XBID – Uruchomienie 2-giej fali wdrożenia i zmiany godzin otwarcia bramek od 1 stycznia 2019 r.

W systemie XBID zawarto ponad 6,3 mln transakcji. Rozszerzenie XBID na kolejne kraje spodziewane latem 2019 roku. Operatorzy systemów przesyłowych będą informowali lokalnie o harmonizacji godzin otwarcia bramek od 1 stycznia 2019 r.

więcej

05-12-18 Podsumowanie działalności TGE w listopadzie 2018 r.

•    Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w listopadzie br. 22 565 763 MWh i był o 110,7 proc. wyższy niż w listopadzie roku 2017. Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) nastąpił wzrost o 133,0 proc. r/r - przy wolumenie 20 047 150 MWh.
•    Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w listopadzie br. wyniósł 13 398 188 MWh, co przekłada się na spadek r/r o 8,9 proc. O 25,5 proc. wzrósł r/r wolumen obrotu na rynku spot, osiągnąwszy wartość 2 734 683 MWh.
•    Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w listopadzie br. 2 846 387 MWh, a więc o 25,5 proc. mniej niż w listopadzie roku ubiegłego.

więcej

03-12-18 Towarowa Giełda Energii wiodącym Operatorem NEMO na krajowym rynku energii już od 3 lat

 • 2 grudnia 2015 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przyznał Towarowej Giełdzie Energii status Nominowanego Operatora Rynku Energii (NEMO).
 • Nominacja uprawnia TGE do prowadzenia jednolitego mechanizmu łączenia europejskich rynków energii dnia następnego i dnia bieżącego, dla polskiego obszaru cenowego.
 • TGE jest krajową platformą, na której powstaje referencyjna cena energii elektrycznej dla całego krajowego rynku.
więcej

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies