Komunikat w sprawie wprowadzenia dodatkowego Dnia Obrotu dla transakcji pozasesyjnych nierozliczanych na Rynku Praw Majątkowych Drukuj +

Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. postanawił wprowadzić dzień 25 lutego 2011 roku jako dodatkowy Dzień Obrotu dla transakcji pozasesyjnych nierozliczanych na Rynku Praw Majątkowych.

Zlecenia dotyczące transakcji pozasesyjnych nierozliczanych na Rynku Praw Majątkowych mogą być wprowadzane w dniu 25 lutego 2011 roku zgodnie z poniższym harmonogramem wprowadzania zleceń i realizacji transakcji pozasesyjnych nierozliczanych:

Harmonogram wprowadzania zleceń i realizacji transakcji pozasesyjnych nierozliczanych:

Godziny Faza notowań
9:30 w Dniu Obrotu Wprowadzenie aktualnej liczby Praw Majątkowych i aktualnych kwot zabezpieczeń
Od 9:30 w Dniu Obrotu do 11:30 w Dniu Obrotu I faza przed akceptacją zleceń
Wprowadzanie zleceń i potwierdzanie transakcji pozasesyjnych nierozliczanych; niepotwierdzone zlecenia można usuwać i modyfikować; zlecenia nie są sprawdzane ze względu na stan zabezpieczeń i są sprawdzane ze względu na stan posiadanych Praw Majątkowych w Rejestrze.
Od 11:30 w Dniu Obrotu II faza akceptacji zleceń
Weryfikacja wprowadzonych i potwierdzonych zleceń dotyczących transakcji pozasesyjnych nierozliczanych ze względu na stan posiadanych Praw Majątkowych w Rejestrze. Akceptacja zleceń. Zlecenia są usuwane, jeżeli strona kupująca nie potwierdziła zlecenia, strona kupująca nie posiada odpowiedniej kwoty zabezpieczenia, lub strona sprzedająca nie posiada odpowiedniej liczby Praw Majątkowych. Zlecenia kupna transakcji pozasesyjnych nierozliczanych przez Giełdę nie są sprawdzane ze względu na stan zabezpieczeń. O kolejności akceptacji zleceń i transakcji pozasesyjnych nierozliczanych decyduje czas potwierdzenia transakcji przez kupującego. W pierwszej kolejności będą akceptowane zlecenia i transakcje najwcześniej potwierdzone przez drugą stronę. Zasada kolejności akceptacji dotyczy wszystkich transakcji pozasesyjnych złożonych w danym Dniu Obrotu na Rynku Praw Majątkowych.
12:00 - 13:00 w Dniu Obrotu    Podawanie wyników notowań na niepublicznej stronie internetowej. Podawanie wyników notowań na niepublicznej stronie internetowej.
Do 14:30 w najbliższym Dniu Obrotu transakcji sesyjnych Opublikowanie wyników notowań na publicznej stronie internetowej

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies