Wznowione obroty na RUE Drukuj +

Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. w związku z otrzymaniem informacji od Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji o przywróceniu bezpieczeństwa przy korzystaniu z Rejestru Uprawnień do Emisji uchyla uchwałę Nr 22/3/11Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie zawieszenia obrotu na Rynku Uprawnień do Emisji.

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies