Spółka Exen s.r.o. dopuszczona do działania na giełdzie w zakresie RTT z dniem 17 marca 2011r. Drukuj +

Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A., działając zgodnie z 20 Regulaminu obrotu Rynku Towarów Gieldowych Towarowej Giełdy Energii S.A., dopuszcza spółkę EXEN s.r.o. do działania na giełdzie w zakresie Rynku Terminowego Towarowego z dniem 17 marca 2011r., rozumianym jako pierwszy dzień obrotu.

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies