Zmiany w "Szczegółowych zasadach obrotu i rozliczeń dla energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego" Drukuj +


Informujemy, że Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. działając na podstawie § 101 ust. 3 Regulaminu obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A., zatwierdził zmiany w "Szczegółowych zasadach obrotu i rozliczeń dla energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego"

Powyższe zmiany związane są z wprowadzeniem zapisów pozwalających na przeprowadzenie procesu rekalkulacji na instrumencie RDS oraz zmianą wysokości ceny minimalnej i ceny maksymalnej na instrumencie RDN.  Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2011 roku.

Tekst jednolity zawierający powyższe zmiany jest dostępny na www.tge.pl w zakładce http://www.tge.pl/pl/15/regulacje

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies