EDF Trading Limited oraz Dom Maklerski IDM S.A. kolejnym członkiem TGE w zakresie Rynku Dnia Następnego i Bieżącego i Rynku Terminowego Towarowego Drukuj +

Dane z pierwszego kwartału 2011 roku pokazują, że utrzymuje się dynamiczny rozwój TGE w zakresie handlu energią elektryczną. Pod względem obrotów TGE jest dziś jedną z największych narodowych giełd energii w Europie i główną platformą handlu energią w Polsce. Dostrzegają to najwięksi europejscy gracze tacy jak EDF Trading, która według Energy Risk Commodity Rankings 2011 jest czwartym graczem na europejskim rynku energii elektrycznej.

Począwszy od 19 kwietnia br., oprócz EDF Trading, działalność na rynkach dedykowanych energii elektrycznej rozpoczął również Dom Maklerski IDM S.A. Tym samym liczba uczestników obrotu na RDNiB wzrośnie do 42 a na RTT do 37.

Komunikat prasowy (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies