Zmiana harmonogramu notowań oraz wprowadzania zleceń i realizacji transakcji pozasesyjnych na Rynku Uprawnień do Emisji Drukuj +

Notowania na Rynku Uprawnień do Emisji w dniach: 17 maja 2011 r., 19 maja 2011 r. oraz 24 maja 2011 r. będą odbywać się wg poniższego harmonogramu:

Godziny

Faza notowań

Do 11:00 w Dniu Obrotu
Wprowadzenie do systemu informatycznego giełdy liczby Uprawnień do Emisji

 

Od 13:35 w Dniu Obrotu do 13:45 w Dniu Obrotu

Faza przed notowaniami w systemie kursu jednolitego na RUE
Przyjmowanie zleceń; zlecenia można usuwać i modyfikować. Zlecenia są sprawdzane ze względu na stan zabezpieczeń i stan posiadanych Uprawnień do emisji. Zlecenia kupna przekraczające kwotę zabezpieczeń są usuwane. Zlecenia sprzedaży przekraczające liczbę posiadanych Uprawnień do emisji
są usuwane.

13:46 w Dniu Obrotu

Faza notowań w systemie kursu jednolitego na RUE:

określenie kursu jednolitego na RUE
Określenie kursów na RUE i podanie wyników notowań
na niepublicznej stronie internetowej.

Od 13:46 w Dniu Obrotu do 14:15 w Dniu Obrotu

Faza notowań w systemie notowań ciągłych na RUE
Przyjmowanie zleceń; Zlecenia można usuwać
i modyfikować. Zlecenia są sprawdzane ze względu na stan zabezpieczeń i stan posiadanych Uprawnień do emisji. 
 

Do 15:00 w Dniu Obrotu Opublikowanie wyników notowań na publicznej stronie internetowej

 

 

Wprowadzanie zleceń oraz realizacja transakcji pozasesyjnych na Rynku Uprawnień do Emisji w dniach: 17 maja 2011 r. oraz 19 maja 2011 r. będzie odbywać się wg poniższego harmonogramu:

 

Godziny

Faza notowań

Do 11:00 w Dniu Obrotu
Wprowadzenie do systemu informatycznego giełdy liczby Uprawnień do Emisji

 

Od 13:46 w Dniu Obrotu do 14:15 w Dniu Obrotu

Faza przed akceptacją zleceń
Wprowadzanie zleceń i potwierdzanie transakcji pozasesyjnych; niepotwierdzone zlecenia można usuwać i modyfikować; zlecenia nie są sprawdzane ze względu na stan zabezpieczeń i stan posiadanych Uprawnień do Emisji.

Od 14:15 w Dniu Obrotu

Faza akceptacji zleceń
Weryfikacja wprowadzonych i potwierdzonych zleceń dotyczących transakcji pozasesyjnych ze względu na stan zabezpieczeń i stan posiadanych Uprawnień do emisji. Akceptacja zleceń. Zlecenia są usuwane jeżeli: strona sprzedająca nie posiada odpowiedniej liczby Uprawnień do Emisji, strona kupująca nie potwierdziła zlecenia lub nie posiada wymaganego zabezpieczenia.

 

Do 15:00 w Dniu Obrotu Opublikowanie wyników notowań na niepublicznej
i publicznej stronie internetowej

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies