Zmiana harmonogramu notowań Praw Majątkowych na Rynku Praw Majątkowych Drukuj +

Notowania na Rynku Praw Majątkowych w dniach: 17 maja 2011 r., 19 maja 2011 r. oraz 24 maja 2011 r. będą odbywać się wg poniższego harmonogramu:

Godziny
Faza notowań
9:30 w Dniu Obrotu
Wprowadzenie aktualnej liczby Praw Majątkowych i aktualnych kwot zabezpieczeń

Od 11:35 w Dzień Obrotu do 12:00 w Dzień Obrotu
I faza przed notowaniami Praw Majątkowych w systemie kursu jednolitego na RPM
Przyjmowanie zleceń; zlecenia można usuwać i modyfikować. Zlecenia są sprawdzane ze względu na stan zabezpieczeń i stan posiadanych Praw Majątkowych na zasadach określonych przez Izbę Rozliczeniową. Zlecenia kupna przekraczające kwotę zabezpieczeń są usuwane. Zlecenia sprzedaży przekraczające liczbę posiadanych Praw Majątkowych są usuwane.
12:00 w Dzień Obrotu
II faza notowań Praw Majątkowych w systemie kursu jednolitego na RPM; określenie kursu jednolitego na RPM
Określenie kursów na RPM i podanie wyników notowań na niepublicznej stronie internetowej.
Od 12:01 w Dzień Obrotu do 13:30 w Dzień Obrotu

III faza notowań Praw Majątkowych w systemie notowań ciągłych na RPM
Przyjmowanie zleceń; zlecenia można usuwać i modyfikować (także zlecenia z fazy I sesji); zlecenia są sprawdzane ze względu na stan zabezpieczeń i stan posiadanych Praw Majątkowych w Rejestrze na zasadach określonych przez Izbę Rozliczeniową.
Do 14:30 w Dniu Obrotu Opublikowanie wyników notowań na publicznej stronie internetowej

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies