Rekordowy obrót energią elektryczną na Rynku Dnia Następnego w dniu 13 maja 2011 roku Drukuj +

Obrót energią elektryczną na Rynku Dnia Następnego (RDN) w dostawie na dzień 14 maja 2011 roku wyniósł 86 878,90 M Wh - jest to najwyższy poziom obrotów od początku istnienia tego rynku czyli od lipca 2000 roku.

Obroty na RDN rosną z miesiąca na miesiąc w myśl zasady "płynność przyciąga płynność". Kwiecień 2011 roku z wolumenem obrotu na poziomie 1,776 TWh był rekordowym miesiącem. Po obecnej skali obrotów można wnioskować, że w maju również padnie kolejny rekord.

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies