Nowy instrument blokowy na RDN Drukuj +

Zarząd Towarowej Giełdy Energii SA podjął decyzję o wprowadzeniu do notowań nowego instrumentu blokowego na RDN z okresem dostawy od 0:00 do 6:00 każdego dnia. Specyfikacja instrumentu została uzgodniona z Członkami Giełdy na Radzie Konsultacyjnej w lutym bieżącego roku.

W związku z powyższym na stronie internetowej www.tge.pl w zakładce Regulacje http://www.tge.pl/pl/15/regulacje znajdują się zmienione Szczegółowe Zasady Obrotu i Rozliczeń dla RDN.
Notowania nowego instrumentu, zgodnie z poniższą specyfikacją, rozpoczną się od 1 czerwca 2011 roku.

 


Kod

 

MOR_DD-MM-RRRR, gdzie, DD-dzień dostawy, MM-miesiąc dostawy, RRRR-rok dostawy.

Przedmiot obrotu
Energia elektryczna
Nominał

Ilość energii elektrycznej (MWh) wyrażona jako iloczyn 1MW i liczby godzin w terminie wykonania.

1 instrument odpowiada od 5 do 7 MWh energii elektrycznej

Kurs
Wyrażony jako 1PLN/MWh z dokładnością do 1 grosza.
Cena minimalna
Cena minimalna wynosi zero złotych.
Cena maksymalna
Cena maksymalna wynosi 1.500 PLN
Wartość
Iloczyn Kursu i Nominału
Termin notowania
2 dni poprzedzające Dzień Dostawy
Termin wykonania
Godziny od 00:00 do 06:00 w dniu dostawy.
Jednostka notowania
1 instrument
Jednostka dostawy
1MWh dla każdej godziny terminu wykonania kontraktu.
Sposób rozliczenia Fizyczna dostawa energii elektrycznej

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies