Zmiana harmonogramu notowań Praw Majątkowych na RPM w dniu 26 Maja 2011 Drukuj +

Notowania na Rynku Praw Majątkowych w dniu 26 maja 2011 r. będą odbywać się wg poniższego harmonogramu:

Godziny Faza notowań
9:30 w Dniu Obrotu Wprowadzenie aktualnej liczby Praw Majątkowych i aktualnych kwot zabezpieczeń
Od 11:35 w Dzień Obrotu do 12:00 w Dzień Obrotu

I faza przed notowaniami Praw Majątkowych w systemie kursu jednolitego na RPM

Przyjmowanie zleceń; zlecenia można usuwać i modyfikować. Zlecenia są sprawdzane ze względu na stan zabezpieczeń i stan posiadanych Praw Majątkowych na zasadach określonych przez Izbę Rozliczeniową. Zlecenia kupna przekraczające kwotę zabezpieczeń są usuwane. Zlecenia sprzedaży przekraczające liczbę posiadanych Praw Majątkowych są usuwane

12:00 w Dzień Obrotu

II faza notowań Praw Majątkowych w systemie kursu jednolitego na RPM;określenie kursu jednolitego na RPM

Określenie kursów na RPM i podanie wyników notowań na niepublicznej stronie internetowej.

Od 12:01 w Dzień Obrotu do 13:30 w Dzień Obrotu

III faza notowań Praw Majątkowych w systemie notowań ciągłych na RPM

Przyjmowanie zleceń; zlecenia można usuwać i modyfikować (także zlecenia z fazy I sesji); zlecenia są sprawdzane ze względu na stan zabezpieczeń i stan posiadanych Praw Majątkowych w Rejestrze na zasadach określonych przez Izbę Rozliczeniową.

Do 14:30 w Dniu Obrotu Opublikowanie wyników notowań na publicznej stronie internetowej

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies