Ponad 7% wzrost obrotów energią elektryczną na Rynku Dnia Następnego Towarowej Giełdy Energii S.A. w maju 2011 roku Drukuj +

Obrót energią elektryczną na Rynku Dnia Następnego Towarowej Giełdy Energii wyniósł w maju 2011 roku 1,901 TWh osiągając tym samym najwyższy wolumen w ponad 10-letniej historii TGE.

Łączny obrót energią elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii S.A. wyniósł w maju br. 11,921 TWh i był niższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 11,49% (13,467 TWh w kwietniu 2011). W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym obroty energią elektryczną na parkiecie TGE wzrosły o 728,57%.

Rynek Dnia Następnego (RDN)

Obrót energią elektryczną w dostawie na dzień następny na parkiecie TGE wyniósł w maju 2011 roku rekordowe 1,901 TWh. W porównaniu do poprzedniego miesiąca obroty na RDN wzrosły o 7,03% i aż o 338,47% licząc rok do roku. Średnie dzienne obroty ukształtowały się na poziomie  61 315 MWh przy minimum 37 437 MWh i maximum 86 879 MWh.

Maj jest kolejnym miesiącem, w którym rynek bazowy dla energii elektrycznej jakim jest RDN, wciąż umacnia swoją pozycję na hurtowym rynku energii w Polsce. Udział RDN w łącznym godzinowym zapotrzebowaniu na energię elektryczną Krajowego Systemu Elektroenergetycznego wyniósł średnio 15,42% (14,44% w kwietniu 2011), przy minimum 6,45% i maksimum 32,13%.

Regularnie wzrastające obroty mają bardzo duże znaczenie w procesie integracji polskiego rynku energii z rynkami ościennymi. Dzięki silnemu rynkowi bazowemu, Towarowa Giełda Energii staje się aktywnym uczestnikiem tych zmian.


Miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, wyniósł 213,48 PLN/MWh (wzrost m/m o 3,31 PLN). Miesięczny kurs PEAK, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego dla godzin od 8 do 22, wyniósł 220,84 PLN/MWh (wzrost m/m o 1,33 PLN).

Rynek Terminowy Towarowy (RTT)

Obrót energią elektryczną na Rynku Terminowym Towarowym w maju 2011 roku wyniósł 10,020 TWh. Stanowi to spadek miesiąc do miesiąca o 14,30% i wzrost aż o 896,81% licząc rok do roku.

Struktura obrotów w maju 2011 pokazuje, że członkowie TGE kontynuują kontraktację energii w dostawie na rok 2012. Podobnie jak w kwietniu 2011 najbardziej płynnym kontraktem był kontrakt roczny o profilu dostawy energii elektrycznej BASE w 2012 roku (dostawa we wszystkich godzinach doby) - BASE_Y-12. Łączny obrót na tym kontrakcie wyniósł 6 008 256 MWh (684 MW) - stanowi to 59,96% łącznego wolumenu na rynku RTT. Średnia cena kontraktu BASE_Y-12 w maju 2011 ukształtowała się na poziomie 204,74 PLN/MWh (wzrost m/m o 1,31 PLN).

Biorąc pod uwagę wykonanie kontraktów dla danej godziny doby dostawy energii elektrycznej, udział wszystkich rynków TGE dedykowanych energii elektrycznej w łącznym godzinowym zapotrzebowaniu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, wzrósł w maju 2011 roku do średniej wartości 70,05% (66,95% w kwietniu 2011) przy minimum 58,77% i maksimum 83,71%.

Komunikat prasowy (pdf)

Do pobrania: Raport miesięczny za maj 2011 >>link

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies