Z dniem 1 lipca 2011 r. wprowadzona zostanie elektroniczna dystrybucja wszystkich faktur wystawianych przez TGE Drukuj +

Towarowa Giełda Energii S.A. ("TGE"), informuje, iż z dniem 1 lipca 2011 r. wprowadzona zostanie elektroniczna dystrybucja wszystkich faktur wystawianych przez TGE (podstawa prawna: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 maja 2010 r. sygnatura FSK 1444/09).

Wprowadzenie elektronicznej dystrybucji faktur oznacza, iż faktury wystawiane przez TGE dotyczące opłat giełdowych oraz opłat rejestru, które dotychczas były wysyłane do Państwa za pośrednictwem poczty (Poczta Polska S.A.), od dnia 1 lipca 2011 r. będą wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany przez Państwa adres email, w formacie plików PDF.

Elektroniczny sposób dystrybucji faktur będzie dotyczył tylko tych z Państwa, którzy wyrażą na to zgodę. W związku z tym TGE zwraca się z prośbą o przesłanie oświadczenia potwierdzającego wyrażenie zgody na otrzymywanie faktur za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz podanie adresu email, na który chcielibyście Państwo otrzymywać faktury od TGE.

Na naszej stronie internetowej pod adresem www.tge.pl/pl/15/regulacje znajduje się wzór oświadczenia, które po wypełnieniu oraz podpisaniu przez osoby upoważnione do reprezentowania Członka Giełdy lub Członka Rejestru Świadectw Pochodzenia zgodnie z danymi przekazanymi do TGE, należy przesłać na adres tge-faktury@tge.pl lub faksem na nr +48 22 341 99 97 do dnia 31 lipca 2011 r. (oryginał oświadczenia należy przesłać na adres TGE podany w stopce).

W związku z wprowadzeniem możliwości elektronicznej dystrybucji faktur dokonano zmiany zapisów w "Szczegółowych zasadach obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych". Zmianie uległ jedynie zapis dotyczący sposobu wysyłania faktur, nie zmienił się natomiast sposób i termin uiszczenia opłat określonych w Załączniku nr 1 "Tabela Opłat" do Regulaminu Rejestru Świadectw Pochodzenia dla Praw Majątkowych do świadectw Pochodzenia prowadzonego przez Towarową Giełdę Energii S.A. oraz określonych w Załączniku "Opłaty giełdowe" do Regulaminu obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. W prowadzone zmiany wejdą w życie z dniem 1 lipca 2011 r. Tekst jednolity "Szczegółowych zasad obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych" jest dostępny na naszej stronie internetowej pod adresem www.tge.pl/pl/15/regulacje .

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies