Nowy instrument w Rejestrze Świadectw Pochodzenia obowiązujący od 1 sierpnia 2011 r. Drukuj +

W związku ze zmianą ustawy Prawo energetyczne wprowadzającą z dniem 1 stycznia 2011 r. nowy rodzaj świadectw pochodzenia biogazu, będących potwierdzeniem wytworzenia biogazu rolniczego oraz wprowadzenia go do sieci dystrybucyjnej gazowej, Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. podjął decyzję o wprowadzeniu do Rejestru Świadectw Pochodzenia nowego instrumentu o nazwie PMBG. Instrument będzie aktywny w RŚP od dnia 01.08.2011.

W związku z powyższym wprowadzone zostały odpowiednie zmiany w Regulaminie RŚP. Tekst jednolity Regulaminu zawierający zmiany znajduje się w zakładce RŚP

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies