13% wzrost obrotów energią elektryczną na TGE w sierpniu 2011 roku Drukuj +

Łączny obrót energią elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii S.A. wyniósł w sierpniu br. 10,322 TWh i był wyższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 12,90% (9,142 TWh w lipcu 2011). W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym, obroty energią elektryczną na parkiecie TGE wzrosły o 205,00%.

W sierpniu mija także rok od wprowadzenia tzw. obliga giełdowego – czyli prawnego obowiązku sprzedaży 15% wytworzonej energii, poprzez publiczne formy sprzedaży. Przepis ten okazał się dużym sukcesem, bowiem polscy wytwórcy szybko przekonali się o tym, że równowagę pomiędzy odbiorcami a sektorem wytwarzania może zapewnić tylko otwarty, dobrze działający rynek energii, gwarantujący przejrzystość zawieranych transakcji.

„Obligo giełdowe dało nam przede wszystkim szansę włączenia się w procesy zachodzące na europejskim rynku energii. Dzięki zwiększeniu płynności giełdy, możliwe stało się m.in. wdrożenie mechanizmu market coupling na połączeniu transgranicznym ze Szwecją. Przed nami kolejne połączenia i kolejny krok w budowaniu silnej pozycji Polski na międzynarodowej arenie energetycznej” – powiedział Grzegorz Onichimowski, Prezes Zarządu TGE.

W minionym miesiącu kolejny raz odnotowano również wysoki udział wszystkich rynków TGE dedykowanych energii elektrycznej w łącznym godzinowym zapotrzebowaniu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Średnio wyniósł on 70,53% (67,71% w lipcu 2011) przy minimum 57,46% i maksimum 87,23%.

Rynek Dnia Następnego (RDN)

Obrót energią elektryczną w dostawie na dzień następny na parkiecie TGE wyniósł w sierpniu 2011 roku 1,722 TWh. W porównaniu do poprzedniego miesiąca obroty na RDN wzrosły o 8,31% i aż o 206,15% licząc rok do roku. Średnie dzienne obroty ukształtowały się na poziomie 55 534 MWh przy minimum 40 398 MWh i maximum 77 342 MWh.

Miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, wyniósł 193,93 PLN/MWh (wzrost m/m o 3,15 PLN). Miesięczny kurs PEAK, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego dla godzin od 8 do 22, wyniósł 203,95 PLN/MWh (wzrost m/m o 5,68 PLN).

Udział RDN w łącznym godzinowym zapotrzebowaniu na energię elektryczną Krajowego Systemu Elektroenergetycznego wyniósł średnio 13,92 (13,06% w lipcu 2011), przy minimum 5,63% i maksimum 31,57%.

Obroty Miesięczne (MWh)

miesięczne obroty na RDN

Rynek Terminowy Towarowy (RTT)

Obrót energią elektryczną na Rynku Terminowym Towarowym w sierpniu 2011 roku wyniósł 8,600 TWh. Stanowi to wzrost miesiąc do miesiąca o 13,86% i wzrost aż o 204,76% licząc rok do roku.

Podobnie jak w lipcu 2011 r., najbardziej płynnym kontraktem były kontrakt roczny w dostawie pasmowej w 2012 roku. Wolumen obrotu na kontrakcie BASE_Y-12 wyniósł 6 104 880 MWh (695 MW) – stanowi to 70,99% łącznego wolumenu na rynku RTT. Licząc od początku notowania tego kontraktu na parkiecie TGE, łączny obrót wyniósł 44 086 896 MWh. Średnia cena kontraktu BASE_Y-12 w sierpniu 2011 ukształtowała się na poziomie 203,06 PLN/MWh (spadek m/m o 0,08 PLN).

Obroty Miesięczne (MWh)

miesięczne obroty na RTT

Do pobrania:

Komunikat prasowy (PDF)

Raport miesięczny za sierpień 2011 (PDF)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies