21% wzrost obrotów energią elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii S.A. we wrześniu 2011 roku. Drukuj +

Łączny obrót energią elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii S.A. wyniósł we wrześniu br. 12,462 TWh i był wyższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 20,74% (10,322 TWh w sierpniu 2011). W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym, obroty energią elektryczną na parkiecie TGE wzrosły o 138,09%.

W minionym miesiącu kolejny raz odnotowano również wysoki udział wszystkich rynków TGE dedykowanych energii elektrycznej w łącznym godzinowym zapotrzebowaniu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Średnio wyniósł on 72,77% (74,87% w sierpniu 2011) przy minimum 59,18% i maksimum 87,59%.

Udział transakcji zawartych na TGE w łacznym zapotrzebowaniu KSE we wrześniu 2011 roku (MW)

transakcje zawarte na TGE a zapotrzebowanie KSE we wrześniu 2011

Rynek Dnia Następnego (RDN)

Obrót energią elektryczną w dostawie na dzień następny na parkiecie TGE wyniósł we wrześniu 2011 roku 1,607 TWh. W porównaniu do poprzedniego miesiąca obroty na RDN spadły o 6,66% jednak w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2010 obroty na RDN wzrosły o 81,73%. Średnie dzienne obroty ukształtowały się na poziomie 53 564 MWh przy minimum 42 921 MWh i maximum 89 029 MWh.

Miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, wyniósł 207,70 PLN/MWh (wzrost m/m o 13,77 PLN). Miesięczny kurs PEAK, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego dla godzin od 8 do 22, wyniósł 218,76 PLN/MWh (wzrost m/m o 14,81 PLN).

Obroty Miesięczne / Monthly Volumes (MWh)

obroty na RDN

Udział RDN w łącznym godzinowym zapotrzebowaniu na energię elektryczną Krajowego Systemu Elektroenergetycznego wyniósł średnio 12,95% (13,92% w sierpniu 2011), przy minimum 4,63% i maksimum 31,59%.

Rynek Terminowy Towarowy (RTT)

Obrót energią elektryczną na Rynku Terminowym Towarowym we wrześniu 2011 roku wyniósł 10,854 TWh (8,600 TWh w sierpniu 2011). Stanowi to wzrost miesiąc do miesiąca o 26,21% i wzrost o 149,51% licząc rok do roku.

Podobnie jak w sierpniu 2011 r., najbardziej płynnym kontraktem były kontrakt roczny w dostawie pasmowej w 2012 roku. Wolumen obrotu na kontrakcie BASE_Y-12 wyniósł 8 502 912 MWh (968 MW) – stanowi to 78,66% łącznego wolumenu na rynku RTT. Licząc od początku notowania tego kontraktu na parkiecie TGE, łączny obrót na nim wyniósł 51 535 728 MWh. Średnia cena kontraktu BASE_Y-12 we wrześniu 2011 ukształtowała się na poziomie 202,90 PLN/MWh (spadek m/m o 0,08 PLN).

Obroty Miesięczne (MWh)

obroty na RTT

Do pobrania:

Raport miesięczny za wrzesień 2011 (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies