Przypominamy o zmianie czasu z letniego na zimowy dla dnia dostawy 30-10-2011 Drukuj +

W związku z odwołaniem czasu letniego w dniu 30 października 2011 informujemy, że dla dnia dostawy 30-10-2011 dla instrumentów RDN w obrocie będzie dodatkowy instrument o kodzie RDN7_30-10-2011_H02a. Wyniki sesji dla wszystkich instrumentów godzinowych RDN będą dostępne w systemie notującym i rozliczeniowym.

Jednocześnie informujemy, że dla instrumentów RDS w systemie notującym dodatkowy instrument oznaczony RDS7_30-10-2011_H02a będzie nieaktywny, a złożenie zlecenia na instrument RDS7_30-10-2011_H03 będzie oznaczać złożenie zlecenia także na dodatkową godzinę 02a.

W systemie notującym nie będzie wyników fixingu Market Coupling dla dodatkowej godziny, natomiast wyniki dla wszystkich instrumentów będą dostępne w systemie rozliczeniowym, zgodnie z komunikatem operacyjnym podanym na stronie internetowej TGE.

W systemie rozliczeniowym w zakładce Grafikowanie RDN, dla transakcji zawartych na instrumentach RDN i RDS, dodatkowa godzina oznaczona będzie 02a. Dla Członków Giełdy dokonujących zgłoszenia umów sprzedaży energii (ZUSE) dla więcej niż jednej jednostki grafikowej zmiana grafiku będzie możliwa na dotychczasowych zasadach: w systemie rozliczeniowym (manualnie) lub w aplikacji pomocniczej Aplus (przez wysłanie pliku), przy czym należy zwrócić uwagę na prawidłową składnię pliku:

Kod jednostki grafikowej; ilość energii w godzinie 1; ............; ilość energii w godzinie 24;ilość energii w godzinie 2a;

Podsumowanie oznaczenia dodatkowej godziny w systemie notującym i rozliczeniowym w dobie odwołania czasu letniego przedstawia poniższa tabela.


Czynność Instrumenty godzinowe RDN Instrumenty godzinowe RDS
Składanie zlecewń 02a 03*
Publikacja wyników:

System notujący 02a 03**
system rozliczeniowy 02a 02a
Grafikowanie 02a 02a

*złożenie zlecenia na godzinę 03 oznacza złożenie zlecenia także na dodatkową godzinę, przy czym godzina 02a w systemie notującym jest nieaktywna

**wyniki dla godziny 03 oznaczają takie same wyniki dla dodatkowej godziny, przy czym godzina 02a w systemie notującym jest nieaktywna (brak danych dla godziny 02a)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies