Anulowanie transakcji nr 2168-3237 dla instrumentu RDN2_18-10-2011_H19 Drukuj +

Zgodnie z Regulaminem obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii SA i Szczegółowymi zasadami anulowania transakcji, na podstawie uchwały Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. z dnia 17.10.2011 została anulowana transakcja nr 2168-3237 dla instrumentu RDN2_18-10-2011_H19.

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies