Rośnie płynność na Rynku Dnia Bieżącego Towarowej Giełdy Energii - ponad 10-krotny wzrost obrotów m/m. Drukuj +

Obrót na Rynku Dnia Bieżącego Towarowej Giełdy Energii wyniósł w październiku 2011 roku 15 357 MWh - miesiąc wczesniej było to 1 424 MWh. Rynek Dnia Bieżącego na TGE pozwala Członkom Giełdy korygować pozycje kontraktowe na dzień przed i w trakcie doby realizacji dostaw energii (na 3 godziny przed fizyczną dostawą).

Obrót energią elektryczną w październiku 2011.

Łączny obrót energią elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii S.A. wyniósł w październiku br. 8,813 TWh (12,462 TWh we wrześniu 2011) i w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym, wzrósł o 2%.

W minionym miesiącu, kolejny już raz z rzędu, odnotowano wysoki udział wszystkich rynków TGE dedykowanych energii elektrycznej, w łącznym godzinowym zapotrzebowaniu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Średnio wyniósł on 71,72% przy minimum 58,87% i maksimum 89,22%.Potwierdza to ogromne znaczenie, jakie TGE odgrywa na polskim rynku energii. Umacnia też pozycję Giełdy na międzynarowej arenie, co jest szczególnie istotne w świetle budowy europejskiej wspólnoty energetycznej do 2015 r.


Rynek Dnia Następnego (RDN)

Obrót energią elektryczną w dostawie na dzień następny na parkiecie TGE wyniósł w październiku 2011 roku 1,463 TWh. (we wrześniu 2011 - 1,607 TWh). W porównaniu do do analogicznego okresu w roku 2010, obroty na RDN wzrosły o 44,66%.

Średnie dzienne obroty ukształtowały się na poziomie 47 178 MWh przy minimum 35 841 MWh i maximum 76 166 MWh.
Miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, wyniósł 211,70 PLN/MWh (wzrost m/m o 4 PLN). Miesięczny kurs PEAK, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego dla godzin od 8 do 22, wyniósł 233,56 PLN/MWh (wzrost m/m o 14,80 PLN).

Udział RDN w łącznym godzinowym zapotrzebowaniu na energię elektryczną Krajowego Systemu Elektroenergetycznego wyniósł średnio 10,80% (12,95% we wrześniu 2011), przy minimum 5,13% i maksimum 23,02%.

Rynek Terminowy Towarowy (RTT)

Obrót energią elektryczną na Rynku Terminowym Towarowym we wrześniu 2011 roku wyniósł 7,335 TWh (10,854 TWh we wrześniu 2011).

Podobnie jak we wrześniu 2011 r., najbardziej płynnym kontraktem były kontrakt roczny w dostawie pasmowej w 2012 roku. Wolumen obrotu na kontrakcie BASE_Y-12 wyniósł 5 200 128 MWh (592 MW) - stanowi to 70,89% łącznego wolumenu na rynku RTT. Licząc od początku notowania tego kontraktu na parkiecie TGE, łączny obrót na nim wyniósł 56 735 856 MWh. Średnia cena kontraktu BASE_Y-12 w październiku 2011 ukształtowała się na poziomie 202,40 PLN/MWh (spadek m/m o 0,50 PLN).

Do pobrania:

Komunikat Prasowy (pdf)

Raport miesięczny za październik 2011 (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies