Luty 2015 Drukuj +

25-02-15 15 lat Towarowej Giełdy Energii

 

 • 24 lutego br. Towarowa Giełda Energii świętowała piętnastolecie swojej działalności. Z tej okazji Spółka przyznała piętnaście statuetek Jubileuszowe Megawaty za wkład w liberalizację polskiego sektora energetycznego
 • Uroczystości obchodów Jubileuszu towarzyszył finał piątej edycji dorocznego konkursu „Platynowe Megawaty” dla najaktywniejszych w 2014 roku uczestników rynku energii elektrycznej i gazu
 • Podczas Gali wręczono również nagrodę Platynowy Megawat dla Dziennikarza Roku 2014 oraz wyróżnienia za najlepsze materiały prasowe o rynkach energii elektrycznej i gazu w 2014 r.

 

więcej

24-02-15 Nowy rynek w ofercie Grupy GPW

 • W ramach Grupy GPW w ciągu roku zostanie uruchomiony rynek finansowy na towary
 • Nowy rynek będzie prowadzony przez Towarową Giełdę Energii
 • W pierwszej kolejności do obrotu zostaną wprowadzone kontrakty futures na energię elektryczną
więcej

23-02-15 Komunikat w sprawie okresowego obniżenia opłat transakcyjnych na Rynku Uprawnień do Emisji

Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. postanowił obniżyć w okresie od dnia 3 marca 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. wysokość transakcyjnych opłat giełdowych na Rynku Uprawnień do Emisji.

więcej

15-02-15 Podsumowanie stycznia 2015 r. na Towarowej Giełdzie Energii - rynki energii elektrycznej i praw majątkowych

 • Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na rynku spot i rynku terminowym dla energii elektrycznej w styczniu 2015 r. wyniósł 14 317 074 MWh.
 • Na rynku terminowym wolumen obrotu wyniósł 11 463 361 MWh – wzrost o 121,13 proc. w skali rok do roku.
 • Na Rynku Dnia Następnego obroty osiągnęły wartość 2 848 425 MWh – wzrost o 18,38 proc. r/r.
więcej

15-02-15 Podsumowanie stycznia 2015 r. na rynkach gazu Towarowej Giełdy Energii

 • Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych w styczniu 2015 r. na rynkach gazu wyniósł  11 332 665 MWh.
 • Na rynku spot obroty paliwem osiągnęły wartość 969 805 MWh – spadek o 38,35 proc.w skali m/m oraz 23-krotny wzrost w skali roku.
 • Na rynku terminowym w styczniu br. odnotowano wolumen obrotu na poziomie 10 362 860 MWh.
 • Średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na rynku gazu w styczniu 2015 r. 
więcej

10-02-15 TAURON Polska Energia animatorem na TGE

TAURON Polska Energia podpisał z Towarową Giełdą Energii umowę na pełnienie funkcji animatora w zakresie instrumentów na energię elektryczną na Rynku Terminowym Towarowym. Celem współpracy jest zwiększenie płynności animowanych instrumentów oraz zintensyfikowanie współpracy pomiędzy TGE i TAURONEM, jedną z czołowych grup energetycznych w Polsce.

więcej

05-02-15 Kurs dla kandydatów na maklerów giełd towarowych

Towarowa Giełda Energii SA wraz ze Związkiem Maklerów i Doradców mają zaszczyt zaprosić na kolejną już edycję cieszącego się dużym zainteresowaniem kursu dla kandydatów na maklerów giełd towarowych, który odbędzie się w Warszawie w dniach 27 lutego– 01 marca 2015 r.

więcej

05-02-15 Towarowa Giełda Energii osiągnęła w 2014 r. rekordowe obroty na rynkach energii elektrycznej i gazu

Informacja prasowa

 • Całkowity wolumen transakcji zawartych w 2014 roku, na wszystkich rynkach dedykowanych energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii, wyniósł 186,80 TWh. Oznacza to wzrost o 5,8 proc. w stosunku do roku 2013 (176,55 TWh). Łączne obroty stanowią zatem aż 119,4 proc. produkcji energii w Polsce i 117,7 proc. krajowego zużycia.
 • Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym na rynkach spot i terminowym wyniósł 111,6 TWh, co odpowiada szacunkowo 10,17 mld m3 paliwa.
 • W 2014 r. wolumen obrotów prawami majątkowymi dla zielonych certyfikatów osiągnął poziom 32,11 TWh, wzrastając o 47,17 proc. w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym (21,820 TWh).
więcej

04-02-15 Komunikaty ws. otwarcia aukcji sprzedaży nr 1/RTT-A/2015, 2/RTT-A/2015, 3/RTT-A/2015, 4/RTT-A/2015, 5/RTT-A/2015 i 6/RTT-A/2015

W lutym 2015 r. zostaną przeprowadzone aukcje sprzedaży nr 1/RTT-A/2015, 2/RTT-A/2015, 3/RTT-A/2015, 4/RTT-A/2015, 5/RTT-A/2015 i 6/RTT-A/2015, których przedmiotem będzie gaz wysokometanowy.

więcej

02-02-15 Zmiana w publikacji zestawień okresowych

Informujemy, że dla danych za rok 2015 wszelkie zestawienia okresowe (miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne) o obrotach na rynkach TGE będą sporządzane w odniesieniu do dnia obrotu giełdowego.

więcej

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies