Luty 2018 Drukuj +

22-02-18 Zmiana w składzie Zarządu Towarowej Giełdy Energii

•    21 lutego 2018 r.  Rada Nadzorcza Towarowej Giełdy Energii S.A. powołała Piotra Listwonia na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.
•    Zmiana w składzie Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A., polegająca na powołaniu Piotra Listwonia na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki, wejdzie w życie pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

więcej

05-02-18 Podsumowanie stycznia 2018 r. na TGE

Trzykrotny wzrost wolumenu obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej w stosunku do roku ubiegłego
•    Na Rynku Terminowym Towarowym wolumen obrotu energią elektryczną wyniósł w styczniu 8 333 398 MWh, co oznacza wzrost o 66,8 proc. w stosunku do stycznia roku ubiegłego.
•    Wolumen obrotu na Rynku Dnia Bieżącego gazu wyniósł w styczniu 749 968 MWh, co oznacza wzrost o 26,2 proc. r/r.
•    Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł 49 174 toe, co oznacza ponad trzykrotny wzrost r/r

więcej

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies